Außen & Innen

Die 10 Besten Außenbäume im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 93 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Willkommen zu unserem Blog über die besten Außenbäume! Wenn Sie ein Gartenliebhaber sind und nach Inspiration suchen, um Ihren Außenbereich zu verschönern, dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Blog werden wir Ihnen verschiedene Arten von Außenbäumen vorstellen, die nicht nur eine wunderschöne Optik bieten, sondern auch viele weitere Vorteile mit sich bringen. Von schattenspendenden Bäumen bis hin zu blühenden Exemplaren werden wir Ihnen alles zeigen. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich von den besten Außenbäumen inspirieren!.

Führung

Bestes Außenbäume : Eine vollständige Kaufberatung

Als je een tuin hebt, is het hebben van mooie en gezonde buitenbomen essentieel. Außenbäume, ook wel bekend als bomen voor buitengebruik, kunnen niet alleen dienen als decoratieve elementen, maar ook als schaduwgevers en privacy-schermen. Er zijn echter zoveel verschillende soorten buitenbomen om uit te kiezen dat het soms overweldigend kan zijn om de juiste keuze te maken. Daarom hebben we deze complete koopgids samengesteld om je te helpen bij het vinden van de beste Außenbäume voor jouw tuin. 1. Klimaat: Het eerste waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van buitenbomen is het klimaat in jouw regio.

Sommige bomen kunnen beter gedijen in warme temperaturen, terwijl andere beter bestand zijn tegen koude winters. Zorg ervoor dat de bomen die je selecteert geschikt zijn voor het weer in jouw omgeving. 2. Grootte: Denk na over hoe groot je wilt dat de bomen worden en hoeveel ruimte je beschikbaar hebt in jouw tuin. Sommige bomen groeien erg hoog en breed, terwijl andere compacter blijven. Overweeg ook of je bomen wilt die gemakkelijk te onderhouden zijn of dat je bereid bent om regelmatig snoeiwerk te doen. 3.

Onderhoud: Afhankelijk van jouw voorkeuren en beschikbare tijd, moet je nadenken over hoeveel onderhoud een bepaalde boomsoort vereist. Sommige bomen hebben bijvoorbeeld regelmatig water nodig, terwijl andere beter bestand zijn tegen droge omstandigheden. Ook de behoefte aan bemesting en snoeien kan per boomsoort verschillen. 4. Functie: Denk na over het doel van jouw buitenbomen. Wil je ze voornamelijk gebruiken als schaduwgevers? Of misschien wil je privacy creëren door bomen te plaatsen die dichtbegroeide bladeren hebben.

Was ist Außenbäume?

Wat is Außenbäume? Außenbäume, in het Duits betekent ”bomen aan de buitenkant”, verwijst naar een uniek concept dat werd geïntroduceerd in de architectuur- en stedenbouwsector. Het idee achter Außenbäume is om bomen te integreren in de gebouwen en infrastructuur van een stad, waardoor groen wordt toegevoegd aan anders grijze en betonnen omgevingen. In veel stedelijke gebieden over de hele wereld hebben mensen te maken met beperkte ruimte voor groenvoorzieningen. Met hoge gebouwen, drukke wegen en beperkte openbare parken lijken steden vaak verstoken van natuurlijke elementen. Dit heeft geleid tot verschillende problemen, zoals luchtvervuiling, hitte-eilanden en verminderde levenskwaliteit voor bewoners. Om dit probleem aan te pakken, zijn architecten begonnen met het ontwerpen van gebouwen die bomen bevatten. In plaats van traditionele gevels worden er verticale tuinen gecreëerd waarin bomen worden geplaatst op verschillende verdiepingen van het gebouw.

Deze bomen fungeren als natuurlijke filters voor luchtvervuiling en helpen bij het verlagen van de omgevingstemperatuur door schaduw te bieden. Außenbäume biedt talloze voordelen voor zowel mens als milieu. Ten eerste verbetert het de luchtkwaliteit door koolstofdioxide op te nemen en zuurstof vrij te geven tijdens fotosynthese. Dit draagt ​​bij aan het verminderen van de negatieve effecten van luchtvervuiling en zorgt voor schonere en frissere lucht in stedelijke gebieden. Ten tweede helpt het concept bij het verminderen van de stedelijke hitte-eilanden. Betonnen oppervlakken absorberen warmte, waardoor steden warmer worden dan hun omgeving.

Warum sollten Sie ein gutes Außenbäume kaufen?

Why should you buy a good Außenbäume? Nature has always been a source of solace and tranquility for human beings. Whether it’s taking a walk in the park, going camping, or simply spending time in your backyard, being surrounded by trees can have numerous benefits for our physical and mental well-being. In recent years, more and more people have started realizing the importance of having trees in their outdoor spaces. This growing appreciation has led to an increased demand for high-quality Außenbäume (outdoor trees). But why should you invest in a good quality outdoor tree? Let’s explore some compelling reasons: 1. Aesthetics: The first and most obvious reason to buy a good Außenbäume is the aesthetic appeal it adds to your outdoor space.

Trees are natural works of art that can enhance the beauty of any landscape. With their vibrant foliage, unique shapes, and majestic presence, they create a visually pleasing environment that invites relaxation and enjoyment. 2. Shade and Privacy: Trees are excellent providers of shade during hot summer months. By strategically placing an outdoor tree on your property, you can create natural shade areas where you can relax outdoors without worrying about excessive sun exposure or heatstroke. Additionally, trees act as barriers that offer privacy from neighboring houses or busy streets. 3.

Environmental Benefits: Trees play a crucial role in maintaining ecological balance by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen through photosynthesis. They also help filter pollutants from the air, improve water quality by reducing runoff, prevent soil erosion, provide habitats for wildlife, and contribute to overall biodiversity conservation. 4. Health Benefits: Numerous studies have shown that being around trees has positive effects on our health and well-being. Exposure to nature reduces stress levels, lowers blood pressure, enhances cognitive function, boosts mood, improves sleep quality, and promotes overall mental wellness. 5. Energy Efficiency: Well-placed outdoor trees can significantly impact energy consumption in your home.

By providing shade, they help to reduce the need for air conditioning during hot summer months, thereby lowering energy bills. Additionally, trees act as windbreakers and can shield your property from harsh winds, reducing heating costs in colder climates. 6. Long-Term Investment: Investing in a good Außenbäume is a long-term investment that will continue to provide benefits for years to come. As trees grow and mature, their value increases both aesthetically and financially.

Verschillende soorten Außenbäume

Titel: Ontdek de verschillende soorten Außenbäume Introductie: Außenbäume, ook wel bekend als buitenbomen, zijn een belangrijk onderdeel van landschapsarchitectuur. Ze voegen schoonheid en kleur toe aan buitenruimtes, bieden schaduw en creëren een gevoel van rust en sereniteit. In dit blogartikel zullen we verschillende soorten Außenbäume verkennen en hun unieke eigenschappen ontdekken. 1. Loofbomen: Loofbomen behoren tot de meest voorkomende Außenbäume. Ze hebben brede, platte bladeren die in de herfst vaak van kleur veranderen voordat ze afvallen.

Enkele populaire loofboomsoorten zijn eiken, esdoorns, berken en beuken. Deze bomen bieden niet alleen schaduw in de zomer, maar kunnen ook prachtige herfstkleuren toevoegen aan uw tuin of park. 2. Naaldbomen: Naaldbomen zijn een ander veelvoorkomend type Außenbaum. Ze hebben naaldvormige bladeren die het hele jaar door groen blijven. Denk bijvoorbeeld aan dennen, sparren en cipressen.

Naaldbomen zijn ideaal voor landschappen waar u het hele jaar door groene vegetatie wilt behouden. 3. Fruit- en bloesembomen: Fruit- en bloesembomen zijn prachtige toevoegingen aan elke tuin of park. Deze bomen produceren heerlijke vruchten zoals appels, perziken, kersen of pruimen, afhankelijk van de soort. Bovendien bieden ze in het voorjaar een spectaculaire bloesemshow met hun kleurrijke, geurige bloemen. 4. Sierbomen: Sierbomen zijn speciaal gekweekt om visuele aantrekkingskracht en schoonheid aan buitenruimtes toe te voegen.

Deze bomen hebben vaak unieke bladvormen, opvallende schors of prachtige bloemen.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Außenbäume

Als u op zoek bent naar een Außenbäume (boom voor buitengebruik), zijn er verschillende functies waar u rekening mee moet houden voordat u uw aankoop doet. Het kiezen van de juiste boom kan het verschil maken tussen een prachtige tuin en een teleurstellend landschap. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken om te overwegen bij het kopen van een Außenbäume: 1. Hoogte: De hoogte van de boom is een cruciale factor om te overwegen, omdat dit bepaalt hoe prominent de boom in uw tuin zal zijn. Denk na over de grootte van uw buitenruimte en kies een boom die hier goed bij past.

Een te grote boom kan overheersend aanvoelen, terwijl een te kleine boom misschien niet opvalt. 2. Bladkleur: De kleur van het blad kan variëren afhankelijk van het seizoen en het soort boom dat u kiest. Overweeg welke kleuren harmoniëren met uw andere planten en bloemen in de tuin, evenals de algehele esthetiek die u wilt bereiken. 3. Bladtextuur: Naast kleur is ook textuur belangrijk om rekening mee te houden bij het selecteren van een Außenbäume. Sommige bomen hebben gladde bladeren, terwijl andere ruw of gegroefd kunnen zijn.

Overweeg wat visueel aantrekkelijk is voor uw persoonlijke smaak. 4. Bloei: Als u op zoek bent naar bomen met bloemen, controleer dan of de door u gekozen soort regelmatig bloeit en welke kleur en vorm de bloemen hebben. Bomen met bloemen kunnen een prachtige toevoeging zijn aan uw buitentuin, vooral tijdens het bloeiseizoen. 5. Onderhoud: Denk na over hoeveel onderhoud u bereid bent te doen voordat u de boom aanschaft. Sommige bomen vereisen regelmatig snoeien, terwijl andere weinig tot geen onderhoud nodig hebben.

Hoe kies je de juiste Außenbäume?

Title: How to Choose the Right Außenbäume? A Comprehensive Guide Introduction: Choosing the right Außenbäume (outdoor trees) for your garden or landscape can significantly enhance its beauty and provide various other benefits. However, selecting the perfect trees requires careful consideration of several factors like climate, space availability, maintenance requirements, and personal preferences. In this comprehensive guide, we will walk you through the essential steps to help you make an informed decision. 1. Assess Your Climate Conditions: Start by understanding your local climate conditions as they play a crucial role in determining which trees will thrive in your area. Consider factors such as temperature range, rainfall patterns, and wind intensity.

Certain tree species are better suited for specific climates, so it’s important to choose those that can adapt well to your region. 2. Determine Space Availability: Evaluate the available space in your garden or landscape before selecting Außenbäume. Consider both vertical and horizontal growth potential of the trees you’re interested in planting. Ensure that there is ample room for their roots to spread out without interfering with any existing structures or utilities. 3. Purpose and Benefits: Identify what purpose you want the trees to serve – whether it’s providing shade, privacy screening, attracting wildlife, adding ornamental value, or all of these combined.

Different tree species offer varying benefits such as colorful foliage throughout seasons or producing fruits/nuts that attract birds and small animals. 4. Maintenance Requirements: Consider the level of maintenance you are willing to commit to ensure healthy growth of your chosen Außenbäume. Some trees require regular pruning or special care while others are more low-maintenance options suitable for busy individuals. 5. Research Tree Species: Do thorough research on different tree species that meet your criteria mentioned above. Take into account their growth habits (height and spread), preferred soil types, sun exposure requirements (full sun/partial shade), water needs (drought-resistant or water-loving), and overall aesthetics.

Consult with local arborists, nurseries, or gardening experts for recommendations tailored to your specific region. 6. Evaluate Tree Health: When purchasing trees, carefully inspect their overall health. Look for signs of diseases, pests, or any physical damage that might affect their growth. Healthy trees have strong trunks, well-distributed branches, and vibrant foliage. 7. Consider Long-Term Growth: Plan for the future by considering how your chosen Außenbäume will grow over time.

.

Heeft u een Außenbäume nodig en waarom?

”Who needs ’Außenbäume’?” When you think of trees, what comes to your mind? Most likely, you imagine tall and majestic beings that provide shade and oxygen. Trees are an essential part of our environment, and their presence is vital for the well-being of all living creatures on Earth. However, have you ever heard of ”Außenbäume”? In this blog post, we will explore who needs these unique trees and why they are so important. First things first, let’s clarify what ”Außenbäume” mean. The term originates from German, where ”Außen” translates to ”outside,” and ”Bäume” means ”trees.” Unlike traditional trees that grow naturally in forests or parks, Außenbäume are specifically designed for urban environments. These trees are cultivated to thrive in cityscapes where space is limited and environmental conditions may not be optimal. So who exactly needs Außenbäume? The answer is simple – we all do! As our cities continue to grow rapidly, urbanization presents numerous challenges for both humans and nature.

With the influx of concrete structures and a lack of green spaces, pollution levels increase while air quality decreases. This detrimental effect on our environment has severe consequences for our health and well-being. Here’s where Außenbäume step in as the heroes we need. These specially cultivated trees possess several unique characteristics that make them perfect for urban settings. Firstly, they have a compact growth pattern with dense foliage that allows them to fit into small spaces without obstructing buildings or walkways.

Additionally, Außenbäume have an enhanced tolerance for air pollution and can effectively filter harmful particles from the atmosphere. Moreover, these trees also play a crucial role in mitigating the urban heat island effect – a phenomenon where cities experience higher temperatures due to human activities such as energy consumption and construction materials’ heat absorption. By providing shade and evaporative cooling, Außenbäume help lower temperatures in their immediate surroundings, creating a more comfortable living environment for residents. Beyond their environmental benefits, Außenbäume contribute to the overall aesthetic appeal of urban landscapes. Their unique growth patterns and vibrant foliage add a touch of natural beauty to an otherwise concrete-dominated cityscape.

Die 10 Besten Außenbäume im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 93 Experten]

1

Northpoint LED Lichtbaum Baum Weihnachtsdeko Indoor & Outdoor | Birkenoptik | 180cm | 200 warmweiße LEDs | inkl. Timer

Northpoint LED Lichtbaum Baum Weihnachtsdeko Indoor & Outdoor | Bir...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

“Elegante decoratie voor in huis – Deze decoratieve LED-lichtboom in berkenlook past bij elk interieur en is een aanvulling op uw binnen- en buitendecoratie. De boom geeft een warm wit licht af dat zorgt voor een aangename sfeer in de omgeving. 200 LED’s – De 200 warm witte LED’s zorgen voor gezellig indirect licht. De flexibele lichttakken kunnen naar wens worden gevormd, waardoor de boom het gewenste individuele lichteffect kan creëren. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende modi, waarbij onder andere 10 knipperende LED’s een prachtig glittereffect creëren.

Voor binnen en buiten – De LED-lichtboom kan naar wens zowel binnen als buiten worden gebruikt. Omdat de lichtboom IP44-beschermingsklasse heeft, kunt u hem ook bij regen zonder zorgen laten staan. Daarnaast kunt u optioneel een timer van 6 uur instellen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. Compact design – Met een totale hoogte van 180 cm heeft de LED-lichtboom een compact en eenvoudig ontwerp. De 10 meter lange voedingskabel maakt het gebruik van de lichtboom ook mogelijk op grotere afstand van een stopcontact..

Functies

 • Für Innen und Außen – Der Led-Lichterbaum ist je nach Wunsch für den Innen-oder Außenbereich verwendbar
 • Lieferumfang: LED Baum in Birkenoptik, Netzteil mit Timerfunktion, deutsche Bedienungsanleitung
 • Elegante Dekoration für ihren Haushalt – Dieser dekorative LED-Lichtbaum in Birkenoptik passt zu jedem Haushalt und ergänzt ihre Innen-und Außendekoration
 • Somit kann der Baum ihren erwünschten individuellen Lichteffekt erzeugen.Zudem können Sie aus mehreren Modi wählen, in dem unteranderem blinkende 10 LEDs einen wunderbaren Glitzereffekt erzeugen
 • Die elastischen Lichterzweige können nach Belieben flexibel in Form gebracht werden
 • Da der Lichtbaum eine IP44 Schutzklasse hat, können sie ihn auch bei Regen ohne Bedenken stehen lassen
 • Kompaktes Design – Mit einer Gesamthöhe von 180cm bringt der LED-Lichtbaum ein kompaktes und simples Design an den Tag
 • Das 10 Meter lange Zuleitungskabel ermöglicht die Verwendung des Lichtbaumes auch mit einer weiteren Entfernung zu einem Stromanschluss.
 • Zusätzlich lässt sich wahlweise ein 6-Stunden Timer einstellen, sodass ihnen jegliches Bedenken erspart
 • Der Baum gibt ein weißwarmes Licht ab, dass der umliegenden Umgebung ein angenehmes Ambiente verleiht.
 • 200 LED’s – Die 200 warmweißen LED’s sorgen für eine gemütliche indirekte Beleuchtung
2

KESSER Kirschblütenbaum mit Fernbedienung | Lichterbaum Indoor Outdoor Metallfuß Stabil | Weihnachten Beleuchtung Leuchtbaum Warmweiß (180cm)

KESSER Kirschblütenbaum mit Fernbedienung | Lichterbaum Indoor O...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

𝐌𝐈𝐓 𝐅𝐄𝐑𝐍𝐁𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐔𝐍𝐆: Met de afstandsbediening kunt u de boom eenvoudig bedienen en een van de 8 modi selecteren, aan- en uitzetten, het licht dimmen of de timer instellen op 6 uur aan en 18 uur uit. Beschermingsklasse IP44: Door de beschermingsklasse IP44 is de lamp beschermd tegen spatwater en daarom ideaal voor buitengebruik. 𝗘envoudige installatie: Uw LED-lichtboom van KESSER kan met slechts een paar handelingen worden opgebouwd en geplaatst. Steek gewoon de stekker in het stopcontact en uw huis of tuin verandert in een sprookjesachtig bos. 𝗩ersatile gebruik: De hoge LED-boom is natuurlijk ideaal als kerstverlichting.

Maar u kunt ook gebruik maken van deze verlichting voor andere doeleinden: in restaurants, in de woonkamer, op het werk, als nieuwjaarsdecoratie – het hele jaar door. 𝗟ED-verlichting: Warm witte LED-lampjes stralen aan uw lichtboom waardoor u automatisch in een sprookjesachtige stemming wordt gebracht. Het is bijna onmogelijk om te weerstaan ​​aan deze romantische gloed van licht. 𝗜nnovatieve vormgeving: De takken van metaaldraad zijn omhuld met kunststofband en bieden vele mogelijkheden om uw eigen wonderboom te creëren. U kunt ze buigen en vormen naar wens.

Functies

 • 𝐆𝐀𝐍𝐙𝐉Ä𝐇𝐑𝐈𝐆 𝐕𝐄𝐑𝐖𝐄𝐍𝐃𝐁𝐀𝐑: Der hohe LED Baum ist durch seine LED Lichter natürlich die ideale Weihnachtsbeleuchtung
 • 𝐄𝐈𝐍𝐅𝐀𝐂𝐇 𝐀𝐔𝐅𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍: Ihr LED-Lichterbaum von KESSER ist mit wenigen, Handgriffen aufgebaut und aufgestellt
 • 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐔𝐄𝐋𝐋 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐁𝐀𝐑: TextfunktionenTextfunktionen Text umdrehen (Rückwärts, Verkehrt herum) Groß und Kleinschreibung UTF-8 Schriftenarten und Schriftstile Moderne Schriften Die mit Kunststoffband umkleideten Äste aus Metalldraht bieten viele Möglichkeiten, Ihren ganz eigenen Wunderbaum zu kreieren
 • 𝐋𝐄𝐃-𝐋𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑: warmweiße LED-Lichter erstrahlen an Ihrem Lichterbaum so, dass Sie automatisch in eine märchenhafte Stimmung versetzt werden
 • Sie können durch Biegen in Form gebracht werden.
 • Jetzt müssen Sie nur noch den Stecker einstecken und schon verwandelt sich Ihr Heim oder Garten in einen Märchenwald.
 • Aber verwenden Sie die Beleuchtung auch zu anderen Zwecken: im Restaurant, im Wohnzimmer, auf der Arbeit, als Neujahrsdeko – ganzjährige
 • 𝐌𝐈𝐓 𝐅𝐄𝐑𝐍𝐁𝐄𝐃𝐈𝐄𝐍𝐔𝐍𝐆: Mit der Fernbedienung können Sie den Baum ganz einfach Steuern einen der 8 Modi wählen, an- und ausschalten,  das Licht dimmen oder den Timer Lichter 6h an und 18h aus einstellen. Schutzart IP44: Aufgrund der Schutzart IP44 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und somit prädestiniert für den Außenbereich.
 • Schließlich ist es kaum möglich, sich diesem romantischen Lichterglanz zu entziehen.
3

Juskys künstlicher Weihnachtsbaum 180 cm – Baum mit LED Beleuchtung & Ständer – Tannenbaum naturgetreu für drinnen – Christbaum künstlich, beleuchtet

Juskys künstlicher Weihnachtsbaum 180 cm - Baum mit LED Beleuchtun...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Hübsche Weihnachtsdeko: Mit unserem künstlichen Tannenbaum erhalten Sie eine bezaubernde Dekoration für Ihr Wohnzimmer während der schönen Weihnachtszeit. Langlebig & pflegeleicht: Unser künstlicher Tannenbaum ist immer grün und somit ideal für den Einsatz über viele Jahre. Hergestellt aus PVC, sind die Zweige des Baumes künstlich, aber naturgetreu gestaltet. Mit LED-Lichtkette: Der Tannenbaum ist bereits mit einer LED-Lichterkette ausgestattet, um eine warme und gemütliche Atmosphäre im Innenbereich zu schaffen. Die Lichterkette kann einfach per Kabel in der Steckdose angeschlossen werden. Inklusive Ständer: Im Lieferumfang enthalten ist ein 4-Fußständer aus robustem Metall, mit dem der Weihnachtsbaum sicher und stabil aufgestellt werden kann.

Befestigen Sie den Baum einfach mit den Ringschrauben am Ständer. Einfacher Aufbau: Dank des praktischen Stecksystems ist der Aufbau unseres Tannenbaums kinderleicht und erfordert kein schweres Baumschleppen mehr. Innerhalb kürzester Zeit steht Ihnen ein wunderschöner Weihnachtsbaum zur Verfügung. Nach der Weihnachtszeit kann der Christbaum platzsparend verstaut werden.

Functies

 • Mit LED-Lichtkette: Stellen Sie den Tannenbaum mit Licht im Innenbereich auf; Lichterkette einfach per Kabel in der Steckdose anschließen; angenehm warmweiße Farbtemperatur
 • Langlebig & pflegeleicht: Der künstliche Tannenbaum ist immer grün und somit ideal für den Einsatz über viele Jahre; Baum aus PVC; die Zweige sind künstlich, aber naturgetreu
 • Einfacher Aufbau: Kein schweres Baumschleppen mehr! Dank dem Stecksystem steht der Baum in Kürze; nach der Weihnachtszeit, verstauen Sie den Christbaum wieder platzsparend
 • Hübsche Weihnachtsdeko: Oh du schöne Weihnachtszeit; mit dem künstlichen Baum erhalten Sie eine bezaubernde Deko für drinnen; weihnachtliche Stimmung für Ihr Wohnzimmer
 • Inklusive Ständer: Befestigen Sie den Weihnachtsbaum mit den Ringschrauben im Ständer; der 4-Fußständer aus robustem Metall sorgt für einen sicheren und stabilen Stand
4

CASARIA Weihnachtsbaum Premium künstlich L 150x90cm Christbaumständer Holz naturgetreu dichte Zweige Spritzguss PVC Mix Weihnachten Tannenbaum Grün

CASARIA Weihnachtsbaum Premium künstlich L 150x90cm Christbaumst...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De künstliche Weihnachtsbaum von CASARIA bringt mit seinem Ständer aus Holz eine festliche Stimmung in dein Zuhause. Der Tannenbaum besticht durch seine natürliche Optik und ist einfach aufzubauen. Erhältlich ist er in den Größen L 150cmx90cm und XL 180cmx110cm. Der Baum verfügt über dichte Zweige, je nach Modell 550 bzw. 800 an der Zahl, die für ein volles und üppiges Aussehen sorgen. Die künstlichen Nadeln sind täuschend echt gestaltet und kaum vom natürlichen Vorbild zu unterscheiden.

Du kannst den Kunstbaum sowohl drinnen als auch draußen aufstellen, mit oder ohne Beleuchtung. Das hochwertige Design des Weihnachtsbaums wird durch die Verwendung verschiedener Materialien erreicht. Die Zweige bestehen aus PVC und PE-Spritzguss, während der Stamm aus stabilem Stahl gefertigt ist und mit einer PVC-Schicht in hell- und dunkelbrauner Maserung ummantelt wurde. Der Aufbau des Baums gestaltet sich dank eines einfachen Stecksystems mühelos und dauert nur wenige Minuten – egal ob im Schnee draußen oder in der Wohnung. Dank seines kompakten Designs findet er auch in kleinen Ecken Platz. Du kannst die Äste individuell anordnen, mit Dekoration schmücken und mit LED-Lichterketten beleuchten. Zum Tannenbaum gehört ein hochwertiger Baumständer aus New Zealand Pine Holz, der das Gesamtbild abrundet. Nach der Saison kannst du den Baum samt Ständer platzsparend auseinanderbauen und verstauen, bis es wieder Zeit für “O Tannenbaum!” heißt.

Functies

 • NATÜRLICHE OPTIK: Der künstliche Weihnachtsbaum von CASARIA, mit einem Ständer aus Holz, bringt festliche Stimmung in dein Zuhause
 • Der Tannenbaum begeistert durch seine realistische Optik und einen leichten Aufbau
 • Der Stamm ist aus stabilem Stahl gefertigt und mit einer hell- und dunkelbraun gemaserten PVC-Schicht ummantelt.
 • Nach der Saison kannst du den Baum mitsamt Ständer auseinanderbauen und platzsparend verstauen, bis es wieder heißt: O Tannenbaum!
 • HOCHWERTIGES DESIGN: Die Weihnachtsbäume erhalten ihren authentischen Look durch die Verwendung verschiedener Materialien
 • Die Zweige bestehen aus PVC und PE-Spritzguss
 • Die Tanne ist in der Größe L 150cmx90cm und in XL 180cmx110cm erhältlich.
 • MIT HOLZ-STÄNDER: Zum Tannenbaum gehört ein Baumständer, der aus hochqualitativem Holz, New Zealand Pine, gefertigt ist und den wertigen Gesamteindruck abrundet
 • Die Äste können individuell angeordnet, mit Deko geschmückt und mit LED Lichterketten beleuchtet werden.
 • DICHTE ZWEIGE: Der Tannenbaum hat je nach Modell 550 bzw
 • Dein künstlicher Christbaum kann innen und außen mit oder ohne Beleuchtung aufgestellt werden.
 • EINFACHER AUFBAU: Ob draußen im Schnee oder in der Wohnung – der Kunstbaum wird, dank eines einfachen Stecksystems, in wenigen Minuten aufgebaut und findet auch in einer kleinen Ecke Platz
 • 800 Zweige, die für Dichte und Fülle sorgen
 • Die Nadeln sind künstlich gefertigt und dem natürlichen Vorbild täuschend echt nachempfunden
5

Star-Max Galaxy LED-Tannenbaum 200 cm, Durchmesser ca. 140cm 35236T Schwarz

Star-Max Galaxy LED-Tannenbaum 200 cm, Durchmesser ca. 140cm 35236T...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Efficiënt energieverbruik: LED-verlichting bespaart energie en verlaagt uw elektriciteitsrekening. Robuust ontwerp: De boom is weerbestendig en kan tegen de elementen buiten. Tijdgestuurde verlichting: De timer biedt handige bedieningsopties voor de verlichting. Grote afmetingen: Met een hoogte van 200 cm en een diameter van 140 cm is het een echte eyecatcher. Compleet set: Inclusief standaard en grondankers voor eenvoudige installatie.

Kabellengte: 5 meter in het zwart. IP-beschermingsklasse: IP44 (geschikt voor binnen- en buitengebruik). Timerfunctie: 6/18 uur timer. Inbegrepen in de levering: standaard en grondankers. Energie-efficiëntie: LED-verlichting voor zuinig energieverbruik.

Functies

 • Zeitgesteuerte Beleuchtung: Der Timer bietet bequeme Steuerungsoptionen für die Beleuchtung.
 • Energieeffizienz: LED-Beleuchtung für sparsamen Energieverbrauch
 • Kabelzuleitung: 5 Meter in Schwarz
 • Lieferumfang: Aufstellmast und Erdnägel
 • IP-Schutzklasse: IP44 (geeignet für den Innen- und Außenbereich)
 • Timer-Funktion: 6/18 Stunden Timer
 • Großzügige Größe: Mit 200 cm Höhe und 140 cm Durchmesser ein echter Blickfang.
 • Robustes Design: Der Baum ist wetterfest und hält den Elementen im Freien stand.
 • Komplettes Set: Inklusive Aufstellmast und Erdnägel für einfache Installation.
 • Effizienter Energieverbrauch: LED-Beleuchtung spart Energie und senkt Ihre Stromrechnung
Zusammenhängende Posts::
6

Lunartec LED Baum Outdoor: LED-Deko-Baum mit 200 beleuchteten Knospen, 150 cm, drinnen & draußen (LED-Baum Outdoor groß, Baum beleuchtet Outdoor, Weihnachtsbeleuchtung außen)

Lunartec LED Baum Outdoor: LED-Deko-Baum mit 200 beleuchteten Knosp...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschrijving: Deze decoratieve lichtaccenten set is perfect voor de herfst en winter en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Het is een prachtige blikvanger, zowel met als zonder verlichting. De set bestaat uit 200 kunststof knoppen met 200 warmwitte LED’s, een stam en takken met zwarte kunststof omhulsel. De set wordt geleverd met een stroomkabel van 3 meter met een Euro-stekker (230 volt). De takken zijn buigbaar om een natuurlijke uitstraling te krijgen.

Het is eenvoudig in elkaar te zetten, neer te zetten en aan te sluiten. De hoogte van de boom is 150 cm en de afmetingen van de voet zijn 40 x 40 cm. Het gewicht bedraagt ​​1.350 gram. De set kan zowel binnen als buiten gebruikt worden omdat het spatwaterbestendig is (IP44). Dankzij de inklapbare metalen voet staat de boom stevig op zijn plek.

De adviesprijs van €99,90 komt overeen met de oude aanbevolen verkoopprijs van de leverancier. De decoratieboom wordt geleverd inclusief verlengstaaf, voet met bevestigingsschroef, netadapter en Duitse handleiding. Deze boom is ook geschikt voor kerstverlichting buiten, kerstboomverlichting, kerstdecoratie buiten, algemene buitenverlichting zoals terrasverlichting of tuinverlichting. Met deze prachtige boom creëert u sfeervolle decoratie voor uw huis of tuin tijdens de feestdagen, maar ook gedurende andere seizoenen zoals Pasen. Het is een veelzijdig product dat perfect past bij verschillende gelegenheden.

Functies

 • Baum beleuchtet Outdoor – Außerdem relevant oder passend zu: Weihnachtsbeleuchtung außen, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsdeko aussen, Beleuchtung, Große Bäume, Kirschblütenbaum, Weihnachtsbaum, Lichterketten, Beleuchteter, Lichterkette, Weihnachten, Weidenbaum, Kirschbaum, Terrasse, Pflanzen, Lichter, Ostern, Kerzen, Kerze
 • VK des Lieferanten.
 • Deko-Bäumchen inklusive Verlängerungsstange, Fuß mit Fixierschraube, Netzteil und deutscher Anleitung
 • Für den Innen- und Außenbereich geeignet: spritzwassergeschützt IP44 • Sicherer Stand dank zusammenklappbarem, fixierbarem Metallfuß • Der Statt-Preis von EUR 99,90 entspricht dem ehem
 • Setzt dekorative Lichtakzente im Herbst und Winter • Auch für den Außenbereich geeignet • Schöner Blickfang mit und ohne Licht
 • empf
 • 200 Knospen aus Kunststoff mit 200 warmweißen LEDs • Stamm und Zweige mit schwarzer Kunststoff-Ummantelung • Stromversorgung: 230 Volt, Euro-Stecker (Zuleitung: 3 m)
 • Biegsame Zweige für natürliches Aussehen • Leichte Handhabung: einfach zusammenstecken, aufstellen und anschließen • Höhe: 150 cm, Sockel-Maße: 40 x 40 cm, Gewicht: 1.350 g
7

HiLight LED Weihnachtsbaum 180 cm braun – mit 296 warmweißen LEDs und Schneedeko – Christbaum/Tannenbaum für Außenbereich geeignet – Zweige und Äste biegsam – inkl. Metallständer

HiLight LED Weihnachtsbaum 180 cm braun - mit 296 warmweißen LEDs ...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

LED KERSTBOOM Deze kerstboom is 180 cm hoog en heeft 296 warmwitte, energiezuinige LED’s die zorgen voor een gezellige kerstsfeer – een stijlvolle, milieuvriendelijke alternatief voor traditionele kerstbomen. INDIVIDUEEL VORMBAAR De buigzame bruine takken zijn bedekt met plastic tape en bieden talloze mogelijkheden om uw eigen wonderboom te creëren. Hoe meer tijd u besteedt aan het vormgeven van de takken, hoe mooier de LED-lichtboom eruit zal zien. PRAKTISCH & COMPACT Dankzij zijn formaat en lichtgewicht kan deze trendy kerstboom overal in huis of op het terras worden geplaatst voor een feestelijke sfeer.

Hij kan ook zeer ruimtebesparend worden opgeborgen tot het volgende kerstseizoen. BINNEN & BUITEN Dankzij de IP44-beschermingsklasse is de LED-boom beschermd tegen opspattend water en dus perfect geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. ENERGIEBESPARING De voordelen zijn duidelijk: de energiebesparende LED’s zijn milieuvriendelijk, verbruiken minder stroom en kunnen worden hergebruikt, waardoor ze een lange levensduur hebben.

Functies

 • INDOOR & OUTDOOR Dank der Schutzklasse IP44 ist der LED-Baum Spritzwasser geschützt und ist somit auch perfekt für den Außenbereich als auch für den Innenbereich geeignet.
 • ENERGIEEINSPARUNG Die Vorteile liegen auf der Hand: Die energiesparende LEDs sind umweltfreundlich, verbrauchen weniger Strom und können wiederverwendet werden und haben lange Lebesdauer.
 • Genau so einfach lässt er sich sehr platzsparend bis zur nächsten Weihnachtssaison aufbewahren.
 • PRAKTISCH & KOMPAKT Dank seiner Größe und seines geringen Gewichts kann dieser trendiger Weihnachtsbaum überall im Wohnbereich oder auf der Terrasse, im Garten aufgestellt werden, für eine festliche Atmosphäre
 • Umso mehr Zeit Sie sich nehmen, um die Äste zu biegen, umso schöner wird der LED-Lichterbaum am Ende aussehen
 • LED WEIHNACHTSBAUM Mit einer Höhe von 180 cm verfügt dieser Weihnachtsbaum über 296 warmweiße, energieeffiziente LEDs, die für jede Menge Stimmung zu Weihnachten sorgen – eine schicke, umweltfreundliche Alternative zu traditionellen Christbäumen
 • INDIVIDUELL FORMBAR Die mit Kunststoffband umkleideten biegsamen braunen Äste aus Metall bieten viele Möglichkeiten Ihren ganz eigenen Wunderbaum zu kreieren
8

Lichtertanne Echter Weihnachtsbaum 170-190cm – Nordmanntanne – Frischer Premium Tannenbaum

Lichtertanne Echter Weihnachtsbaum 170-190cm - Nordmanntanne - Fris...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

PREMIUMKWALITEIT Je Lichtertanne is bedekt met prachtig, krachtig dennengroen op zachte naalden en heeft een rechte, gelijkmatige, piramidevormige groei. De kerstboom wordt kort voor levering vers gekapt in het bos en brengt direct de kerstsfeer in de woonkamer. DUURZAAMHEID Om ons steentje bij te dragen aan de natuur neemt Lichtertanne deel aan verschillende milieuprojecten, zoals herbebossing van naaldbossen of bescherming van bijenvolken. De levering gebeurt CO2-neutraal. Flyers en labels zijn gemaakt van milieuvriendelijk eco-papier.

Op deze manier draagt u ook bij aan ons milieu. UNIEK Je ontvangt een unieke kerstboom die persoonlijk door ons geselecteerd en in de doos geplaatst wordt. Afwijkingen van het productbeeld zijn mogelijk. GEMAKKELIJKE EN VEILIGE LEVERING Je bestelt je kerstboom gewoon vanuit huis en laat de Lichtertanne recht voor je deur bezorgen. Een extra stevige verzenddoos zorgt voor veilige verpakking. REGIONALITEIT De Lichtertanne groeit op authentieke wijze op regionale plantages in Schleswig-Holstein.

Functies

 • UNIKAT Du erhältst einen Tannenbaum, der einzigartig ist und handverlesen von uns in den Karton gelegt wird
 • BEQUEME UND SICHERE LIEFERUNG Du bestellst Deinen Weihnachtsbaum von Zuhause und lassen sich die Lichtertanne direkt vor die Haustür liefern
 • Flyer und Etiketten sind aus umweltfreundlichen Öko-Papier
 • Der Weihnachtsbaum wird kurz vor der Lieferung frisch im Wald geschlagen und bringt die weihnachtliche Stimmung direkt ins Wohnzimmer.
 • Ein extrastabiler Versandkarton sorgt für eine sichere Verpackung.
 • Die Lieferung erfolgt CO2-Neutral
 • Damit leisten auch Sie einen Beitrag für unsere Umwelt.
 • REGIONALITÄT Die Lichtertanne wächst naturgetreu auf regionalen Plantagen in Schleswig-Holstein.
 • NACHHALTIGKEIT Um unseren Beitrag für die Natur zu leisten, beteiligt sich Lichtertanne an unterschiedlichen Umweltprojekten wie die Aufforstung der Nadelwälder oder den Schutz von Bienenvölkern
 • PREMIUM QUALITÄT Deine Lichtertanne trägt ein schönes, kräftiges Tannengrün auf weichen Nadeln und strahlt mit einem geraden, gleichmäßigen, pyramidenförmigen Wuchs
 • Abweichungen vom Produktbild sind möglich.
9

HOMCOM LED Baum, Lichterbaum, Kirschbaum mit 180 LEDs, 3 Helligkeitsstufen, 180 cm Baumlicht, Kunstbaum mit Beleuchtung, Weihnachtsdeko, Osterdeko für Party, Geburtstag, Weiß

HOMCOM LED Baum, Lichterbaum, Kirschbaum mit 180 LEDs, 3 Helligkeit...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Deze prachtige LED Birkenboom is voorzien van 180 mooie warmwitte LED lampjes. Het licht kan op drie verschillende niveaus gedimd worden, waardoor het een aangename gloed aan uw tuin geeft. Dankzij de LED-technologie is de boom niet alleen helder, maar ook energiezuinig. De kunstrinde van deze Birkenboom heeft een realistische uitstraling met een reliëf dat nauwelijks te onderscheiden is van een echte berkenboom. Het flexibele ontwerp maakt het mogelijk om de takken naar elke gewenste vorm te buigen zonder dat ze breken.

Bovendien zijn de takken zeer stevig en kunnen ze rijkelijk versierd worden met boomdecoraties. Deze Birkenboom is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik dankzij het weerbestendige kunststof materiaal waarvan hij gemaakt is. Hij is dan ook ideaal voor plaatsing in zowel overdekte buitenruimtes als in uw tuin. Afmetingen: 26L x 26B x 180H cm. Met het 5 meter lange snoer heeft u voldoende bereik om de boom eenvoudig op het stroomnet aan te sluiten.

Functies

 • Realistische Optik: Die Kunstrinde dieses Birkenbaums verfügt über ein naturgetreues Relief, sodass sie mit bloßem Auge nicht von einer echten Birke unterschieden werden kann.
 • 180 schöne LEDs: Das warmweiße, angenehme Licht lässt sich 3-stufig dimmen und bringt dabei wohligen Glanz in Ihren Garten und ist dank der LED-Technologie besonders hell und zugleich sparsam.
 • Flexibles Design: Die biegsamen Äste können ohne zu brechen in jede beliebige Form gebogen werden
 • Das 5m lange Stromkabel bietet eine hohe Reichweite, um den Daum bequem an das Stromnetz anschließen zu können.
 • Zugleich sind sie besonders stabil und können mit reichlich Baumschmuck behangen werden.
 • Produktdetails: Gesamtmaße: 26L x 26B x 180H cm
 • Für Innen- und Außenbereiche: Hergestellt aus wetterfestem Kunststoff, ist diese Birke ideal für den Innen- und überdachten Außenbereich.
10

ECD Germany LED-Baum 100 cm 240 warmweiße LEDs, Innen & Außen IP44 Wasserdicht, Lichtbaum Lichterbaum Leuchtbaum Beleuchteter Dekobaum Gartenstecker Weihnachtsdeko Baum mit Beleuchtung für Weihnachten

ECD Germany LED-Baum 100 cm 240 warmweiße LEDs, Innen & Außen IP4...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Betover met glinsterende lichtjes in de nacht! Deze verbluffende winterboom van ECD Germany is geïnspireerd op de klassieke Scandinavische stijl. Met 240 warmwitte LED-lampjes, die zich over buigzame takken verspreiden, brengt deze boom een aangename gloed in jouw kerstdecoratie. Creëer sprankelende lichtaccenten in de tuin, op het terras, in etalages of in de woonkamer. Creatieve sfeerverlichting – De LED-boom zorgt met zijn talloze lampjes voor een aangename en mooie sfeer in jouw tuin, balkon of terras. Omdat de takken gemakkelijk te buigen zijn, kan de boom naar elke gewenste vorm worden gevormd. Vorm de buigzame takken naar eigen wens en jouw decoratieve boompje is klaar voor gebruik. Compact design – Met een totale hoogte van 100 cm heeft deze LED-lichtboom een compact en eenvoudig ontwerp.

Soepele maar stevige takken maken het gemakkelijk om ze naar wens te buigen. Dankzij het verlengsnoer kun je de lichtboom ook gebruiken op plaatsen waar geen directe stroombron aanwezig is. Elegante decoratie voor jouw huis – Deze decoratieve LED-lichtboom past bij elk interieur en vult jouw binnen- en buitenruimtes prachtig aan. De boom straalt een warm wit licht uit dat een aangename ambiance creëert in de omgeving. Geschikt voor binnen en buiten – De LED-lichtboom kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, afhankelijk van jouw wensen. Dankzij de IP44-beschermingsklasse kun je de boom zelfs in de regen laten staan zonder zorgen te maken.

Functies

 • Setzen Sie funkelnde Lichtakzente im Garten, Hof, Schaufenster oder Wohnzimmer.
 • KOMPAKTES DESIGN – Mit einer Gesamthöhe von 100 cm bringt der LED-Lichtbaum ein kompaktes und simples Design an den Tag
 • FÜR INNEN UND AUßEN – Der LED-Lichterbaum ist je nach Wunsch für den Innen-oder Außenbereich verwendbar
 • Da der Lichtbaum eine IP44 Schutzklasse hat, können sie ihn auch bei Regen ohne Bedenken stehen lassen.
 • Da die Zweige leicht zu biegen sind, kann der Lampenbaum in jede Form geändert werden
 • Formen Sie die biegsamen Äste ganz nach Ihren Wünschen – schon ist Ihr Deko-Bäumchen einsatzbereit.
 • Das Zuleitungskabel ermöglicht die Verwendung des Lichtbaumes auch mit einer weiteren Entfernung zu einem Stromanschluss.
 • ELEGANTE DEKORATION FÜR IHREN HAUSHALT – Dieser dekorative LED-Lichtbaum passt zu jedem Haushalt und ergänzt ihre Innen-und Außendekoration
 • Mit 240 warmweißen LEDs, die sich über biegsame Zweige verteilen, erhellen durch angenehmes Licht deine Weihnachtsdeko
 • KREATIVES ASTLICHT – Der LED Baum bringt mit seinen zahlreichen LED Leuchten eine angenehme und schöne Atmosphäre in deinen Garten, deinen Balkon oder deine Terrasse
 • ZAUBERN SIE GLANZLICHTER BEI NACHT! – Dieser umwerfende winterliche Baum von ECD Germany besticht durch den klassischen skandinavischen Stil
 • Geschmeidige, aber stabile Äste ermöglichen ein einfaches Biegen nach Belieben
 • Der Baum gibt ein weißwarmes Licht ab, dass der umliegenden Umgebung ein angenehmes Ambiente verleiht.

Beste Außenbäumemerken

About the author

Walter R

Walter R