Gewächshäuser & Ausrüstung zur Anzucht

Die 10 Besten Hydroponic Kultivation Kit Kit im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 81 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Welkom bij ons blog over de beste hydrocultuur kweeksets! Als je geïnteresseerd bent in het telen van planten zonder aarde en met behulp van water en voedingsstoffen, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit blog zullen we verschillende hydrocultuur kweeksets bespreken en beoordelen, zodat je de beste keuze kunt maken voor jouw eigen indoor tuin. Of je nu al ervaring hebt met hydrocultuur of net begint, we hebben voor elk wat wils. Dus blijf lezen en ontdek welke kweekset het beste bij jou past!.

Führung

Bestes Hydroponic Kultivation Kit Kit : Eine vollständige Kaufberatung

Hydroponic cultivation is rapidly gaining popularity among gardening enthusiasts and professionals alike. This innovative method of growing plants without soil offers numerous advantages, including increased yields, faster growth rates, and the ability to grow plants in limited spaces. If you are interested in starting your own hydroponic garden but don’t know where to begin, a hydroponic cultivation kit can be an excellent investment. Choosing the right hydroponic cultivation kit can be overwhelming, as there are countless options available on the market. To help you make an informed decision, we have put together a comprehensive buying guide for the best hydroponic cultivation kit. 1. Size and Capacity: The first thing to consider when purchasing a hydroponic cultivation kit is its size and capacity.

Determine how much space you have available for your garden and how many plants you intend to grow. Some kits are designed for small-scale home gardens, while others cater to larger commercial operations. 2. Type of Hydroponics System: There are several types of hydroponics systems available, each with its own set of benefits and considerations. The most common types include deep water culture (DWC), nutrient film technique (NFT), drip irrigation system, and aeroponics system. Research each type thoroughly to determine which one suits your needs best. 3.

Lighting: Adequate lighting is crucial for successful hydroponic gardening since plants need light energy for photosynthesis. Most hydroponic kits come with built-in LED lights that provide the necessary spectrum for plant growth. Look for kits that offer adjustable lighting settings to accommodate different stages of plant growth. 4. Nutrient Solution Delivery: In a hydroponic system, plants receive their nutrients through a nutrient solution delivered directly to their roots. Some kits come with automatic pumps or timers that ensure consistent delivery of the nutrient solution at appropriate intervals. 5.

Ease of Use: Consider how user-friendly the kit is before making a purchase. Look for kits that come with detailed instructions and user-friendly controls. Some advanced kits even offer smartphone connectivity, allowing you to monitor and control your garden remotely. 6. Price: The price range for hydroponic cultivation kits varies significantly depending on the size, features, and brand. Set a budget before starting your search and compare prices across different brands to find the best value for your money. 7.

Customer Reviews: Reading customer reviews can provide valuable insights into the performance and durability of a hydroponic cultivation kit.

Was ist Hydroponic Kultivation Kit Kit?

Hydroponic cultivation is a method of growing plants without soil, using nutrient-rich water instead. It has gained popularity in recent years due to its numerous benefits, such as faster growth rates, higher yields, and the ability to grow plants indoors all year round. One popular tool that aids in hydroponic cultivation is the Hydroponic Cultivation Kit. The Hydroponic Cultivation Kit is a comprehensive set of equipment and supplies designed to make hydroponic gardening accessible and easy for both beginners and experienced growers. It typically includes everything you need to get started with your own hydroponic system, such as a reservoir tank, growing trays or pots, an air pump, tubing, nutrient solution, pH testing kit, and even seeds or seedlings. One of the main advantages of using a Hydroponic Cultivation Kit is its simplicity. Whether you’re new to gardening or have limited space available, this kit provides all the necessary components in one package.

You don’t have to worry about sourcing individual items or figuring out how they work together – it’s all neatly organized for you. Furthermore, the Hydroponic Cultivation Kit allows for precise control over plant nutrition and environmental conditions. With traditional soil-based gardening, it can be challenging to ensure that your plants receive the right amount of nutrients at the right time. However, with hydroponics, you can tailor the nutrient solution specifically to meet each plant’s needs by adjusting its concentration and composition. In addition to providing optimal nutrition for your plants, hydroponics also enables better control over other factors like pH levels and lighting conditions. This level of precision allows growers to create ideal growing environments regardless of external factors such as weather or sunlight availability. Another benefit of using a Hydroponic Cultivation Kit is water efficiency.

In traditional soil-based gardening methods, water often gets wasted through evaporation or runoff. However, in hydroponics systems where water circulates within a closed loop, the water usage is significantly reduced. This makes hydroponic cultivation an environmentally friendly option that conserves water resources. Moreover, the Hydroponic Cultivation Kit can be used for growing a wide variety of plants, including vegetables, herbs, flowers, and even small fruit trees.

Warum sollten Sie ein gutes Hydroponic Kultivation Kit Kit kaufen?

Titel: Waarom zou je een goede hydrocultuur kweekset moeten kopen? Introductie: Hydroponics, ook wel bekend als hydrocultuur, is een revolutionaire methode om planten te kweken zonder het gebruik van traditionele grond. In plaats daarvan worden de planten gekweekt in water met voedingsstoffen. Deze innovatieve techniek biedt talloze voordelen en heeft de interesse van tuiniers over de hele wereld gewekt. Als je overweegt om met hydroponics aan de slag te gaan, is het belangrijk om te investeren in een goede hydroponische kweekset. In dit artikel zullen we uitleggen waarom dit zo belangrijk is. 1.

Gemakkelijk in gebruik: Een goede hydroponische kweekset wordt geleverd met alle benodigde apparatuur en instructies die je nodig hebt om direct aan de slag te kunnen. Dit betekent dat zelfs als je geen ervaring hebt met hydroponics, je gemakkelijk kunt beginnen met het opzetten van je eigen binnentuin. Met behulp van een hoogwaardige kit kun je snel vertrouwd raken met het proces en genieten van probleemloos tuinieren. 2. Efficiënte groei: Het doel van elke tuinier is om gezonde en weelderige planten te laten groeien, en dat is precies wat een goede hydroponische kweekset kan bieden. Door de optimale controle over voedingsstoffen en water krijgen planten precies wat ze nodig hebben voor een gezonde groei.

Bovendien groeien planten sneller in een hydrocultuur systeem vergeleken met traditionele grondgebonden methoden. Dit betekent dat je sneller kunt genieten van je oogst, of het nu gaat om groenten, kruiden of bloemen. 3. Ruimtebesparend: Een van de grootste voordelen van hydroponics is dat het geschikt is voor kleine ruimtes. Als je in een appartement woont en geen tuin hebt, kun je met een hydroponische kweekset toch genieten van verse producten en mooie planten.

Verschillende soorten Hydroponic Kultivation Kit Kit

Er zijn veel verschillende manieren om planten te kweken, maar een van de meest innovatieve en efficiënte methoden is hydroponische teelt. Hydroponics is een methode waarbij planten worden gekweekt zonder aarde, in plaats daarvan worden voedingsstoffen rechtstreeks aan het water toegevoegd. Deze techniek maakt gebruik van verschillende soorten hydrocultuurkits om optimale groeiomstandigheden voor de planten te bieden. In dit blogartikel zullen we enkele van de verschillende soorten hydroponische kweekkits bespreken. 1. DWC (Deep Water Culture): Dit type kweekkit maakt gebruik van een reservoir waarin de wortels van de plant volledig ondergedompeld zijn in een voedingsoplossing.

Een luchtpomp zorgt voor zuurstofcirculatie, waardoor de wortels gezond blijven. DWC-kits zijn relatief eenvoudig op te zetten en ideaal voor beginners. 2. Ebb and Flow: Ook bekend als flood and drain-systeem, gebruikt deze kit periodieke overstromingen van water en voedingsstoffen naar de wortels via een substraat zoals kleikorrels of steengruis. Na elke overstroming stroomt het water terug naar het reservoir, waardoor er voldoende zuurstof wordt verstrekt aan de wortels. 3. NFT (Nutrient Film Technique): Dit systeem maakt gebruik van een licht hellend oppervlak waarlangs een dunne film met voedingsstoffen stroomt, die direct contact maakt met de wortels van de planten.

Het overtollige water wordt teruggevoerd naar het reservoir en hergebruikt. NFT-systemen zijn populair vanwege hun efficiëntie en gebruik van minder water. 4. Aeroponics: Dit is een geavanceerd systeem waarbij de wortels van planten worden blootgesteld aan een fijne mist van voedingsstoffen. De wortels hangen in de lucht, waardoor ze optimale zuurstoftoevoer krijgen.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Hydroponic Kultivation Kit Kit

Overweeg je om een hydroponisch kweekset kit te kopen? Dan is het belangrijk om op verschillende functies te letten voordat je jouw aankoop doet. In dit artikel zullen we enkele belangrijke kenmerken bespreken waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van de juiste hydroponische kweekset. 1. Grootte: De grootte van de hydroponische kweekset is een cruciale factor om te overwegen, afhankelijk van de beschikbare ruimte die je hebt. Als je beperkte ruimte hebt, dan is het misschien verstandig om voor een compacte en verticale set te gaan. Aan de andere kant, als je voldoende ruimte hebt, kun je investeren in een grotere set met meerdere plantenbakken. 2.

Verlichtingssysteem: Een goed verlichtingssysteem is essentieel voor een succesvolle hydroponische tuin. LED-verlichting wordt vaak aanbevolen omdat het energiezuinig is en de juiste lichtspectrum kan bieden voor optimale plantengroei. Zorg ervoor dat de set die je wilt kopen een hoogwaardig verlichtingssysteem heeft dat geschikt is voor jouw plantensoort. 3. Water- en voedingsoplossingen: Hydroponische systemen werken op water- en voedingsoplossingen in plaats van traditionele aarde.

Controleer of de kit die je wilt aanschaffen wordt geleverd met een reservoir voor deze oplossingen en of er mogelijkheden zijn om ze gemakkelijk bij te vullen. Sommige geavanceerde systemen hebben zelfs automatische voedingssystemen die de juiste hoeveelheid voedingsstoffen op het juiste moment aan de planten toevoegen. 4. Systeemontwerp en gebruiksgemak: Het ontwerp van het hydroponische systeem kan variëren, van eenvoudige enkele plantenbakken tot complexere systemen met meerdere lagen.

Hoe kies je de juiste Hydroponic Kultivation Kit Kit?

Hydroponic cultivation is becoming increasingly popular among gardening enthusiasts, and for good reason. This soilless growing method allows plants to thrive in a controlled environment, resulting in faster growth and higher yields. If you’re new to hydroponics and looking to start your own indoor garden, choosing the right hydroponic cultivation kit is crucial. In this blog post, we’ll guide you through the process of selecting the perfect hydroponic kit for your needs. 1. Determine your goals: Before diving into the world of hydroponics, it’s essential to identify your goals.

Do you want to grow herbs for culinary purposes? Or are you interested in cultivating leafy greens or flowering plants? Understanding your objectives will help narrow down your options when selecting a hydroponic kit. 2. Consider space limitations: Another important factor to consider is the available space you have for setting up your hydroponic system. If you have limited space, compact kits that fit on countertops or shelves might be ideal. On the other hand, if you have ample room, larger systems with multiple tiers could be more suitable. 3. Assess your budget: Hydroponic cultivation kits come in various price ranges, so it’s essential to determine how much you’re willing to invest.

While cheaper kits may seem tempting at first, remember that higher quality equipment often leads to better results and longevity. 4. Research different types of systems: There are several types of hydroponic systems available on the market today. Some popular options include nutrient film technique (NFT), deep water culture (DWC), and ebb and flow systems. Each system has its advantages and drawbacks, so research them thoroughly before making a decision. 5. Consider ease of use: If you’re new to hydroponics or don’t have much experience with gardening in general, opting for a beginner-friendly kit is advisable.

Look for kits that come with detailed instructions or even online tutorials to help you get started smoothly. 6. Pay attention to lighting: Lighting is a crucial aspect of hydroponic cultivation, as it directly affects plant growth. Look for kits that include high-quality LED grow lights with adjustable settings. These lights should mimic natural sunlight and offer different spectrums suitable for various stages of plant growth. 7. Check for durability and warranty: As with any investment, it’s essential to consider the durability and warranty offered by the hydroponic kit manufacturer.

.

Heeft u een Hydroponic Kultivation Kit Kit nodig en waarom?

Titel: Waarom zou je een Hydroponic Kultivation Kit nodig hebben? Introductie: In de wereld van tuinieren zijn er talloze methoden om planten te kweken, maar een die steeds populairder wordt, is hydrocultuur. Hydroponics is een techniek waarbij planten zonder aarde worden gekweekt en in plaats daarvan worden gevoed met voedingsstoffen in wateroplossing. Om deze methode succesvol toe te passen, heb je echter wel de juiste apparatuur nodig. Een van de beste opties op de markt is de Hydroponic Kultivation Kit Kit. In deze blog zullen we bespreken wie er baat kan hebben bij het gebruik van dit geweldige hulpmiddel. 1.

Thuis tuiniers: Als je graag je eigen verse groenten en kruiden wilt verbouwen, maar geen grote tuin of buitenruimte hebt, dan is een hydroponisch systeem ideaal voor jou. Met de Hydroponic Kultivation Kit Kit kun je binnenshuis een kleine tuin creëren zonder dat je veel ruimte nodig hebt. Het compacte formaat maakt het perfect voor appartementbewoners of mensen met beperkte buitenruimte. 2. Stadsbewoners: Voor mensen die in stedelijke gebieden wonen waar groene ruimtes schaars zijn, kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot verse producten.

Door gebruik te maken van hydrocultuurtechnieken zoals die mogelijk worden gemaakt door de Hydroponic Kultivation Kit Kit, kunnen stadsbewoners hun eigen voedsel verbouwen en genieten van vers geteelde producten zonder afhankelijk te zijn van supermarkten. 3. Onderwijsinstellingen: Hydrocultuur is een geweldige manier om kinderen over plantengroei en duurzaamheid te leren. Scholen kunnen de Hydroponic Kultivation Kit Kit gebruiken als educatief hulpmiddel om studenten kennis te laten maken met deze moderne landbouwtechniek.

Die 10 Besten Hydroponic Kultivation Kit Kit im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 81 Experten]

1

iDOO WiFi Hydroponisches Anzuchtsystem, 12Pods Smart Garden mit LED-Pflanzenlampe, 6,5L Wasserbehälter, Ventilator, Indoor Kräutergarten Kit, Höhenverstellbar Hydrokultur für den Innenbereich

iDOO WiFi Hydroponisches Anzuchtsystem, 12Pods Smart Garden mit LED...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschrijving: Met de nieuwe, verbeterde versie van het hydroponische kweeksysteem met WLAN-besturing geniet u van nog meer gemak. De toevoeging van de WLAN-besturingsfunctie stelt u in staat om de LED-lamp, waterpomp en ventilator naar wens te bedienen via de “Gennec” -app. Daarnaast kunt u met deze functie ook de groeifasen van uw planten bijhouden, zodat u nog meer plezier beleeft aan het kweken van planten. Het systeem heeft een watertank met een inhoud van 6,5 liter, waarmee u tot wel 12 planten kunt laten groeien in uw binnenruimte.

Dankzij deze grote watertank blijven uw planten ongeveer 2 of 3 weken fris zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waterschaarste, zelfs als u niet thuis bent of op vakantie bent. U kunt kiezen uit 2 verschillende plantmodi en de hoogte van het licht aanpassen om specifieke lichtomstandigheden voor uw planten te creëren. De lamp kan worden aangepast zodat uw planten in elke groeifase voldoende licht krijgen (maximaal 37 cm). De krachtige volledige spectrum LED-plantlamp van 22 watt simuleert natuurlijk zonlicht, waardoor uw planten gegarandeerd prachtig kunnen groeien ongeacht het seizoen. De ingebouwde ventilator helpt bij het verdelen van warmte tijdens de ontkieming en verspreidt stuifmeel om de bloei te bevorderen. Om ervoor te zorgen dat u nooit meer vergeet water bij te vullen, is er een herinneringsfunctie voor watertekort.

Functies

 • Gut für diejenigen, die stets vergessen, Wasser in den Tank zu geben.
 • Dank einem besonders großen Wasserbehälter halten sich Ihre Pflanzen bei ausreichendem Wasservorrat etwa 2 oder 3 Wochen lang frisch
 • Der integrierte Ventilator hilft bei der Wärmeverteilung während der Keimung und verbreitet zur Förderung von Blüten die Pollen.
 • 2 Pflanzmodi und anpassbare Lichthöhe: Wählen Sie den modus für Ihre Pflanzen, um spezifische Lichtbedingungen zu schaffen
 • WLAN-Steuerung für mehr Komfort: Das neue, verbesserte Modell des hydroponischen Anzuchtsystems wurde durch eine WLAN-Steuerungsfunktion ergänzt
 • Wasserbehälter von 6,5 L: ​Ziehen Sie mit unserem Kräutergartensystem für den Innenbereich bis zu 12 Pflanzen auf
 • Die Lampenhöhe kann so eingestellt werden, dass in jeder Wachstumsphase Ihren Pflanzen ausreichend Licht zur Verfügung steht
 • Sorgen Sie sich nie mehr über Wassermangel, wenn Sie außer Haus oder im Urlaub sind.
 • (Nur kompatibel mit 2,4-GHz-Netzwerken).
 • (max
 • Erinnerung zur Vorbeuge von Wassermangel: Wenn das Wasser im Tank weniger als 1 L beträgt, blinkt die „Ventilator und Wasser“-Anzeigeleuchte des Bedienfeldes auf, und die Pumpe in der App wechselt von blauem zu orangefarbenem Wasser, um Sie ans Auffüllen zu erinnern
 • 37 cm)
 • LED-Pflanzenlampe und Ventilator: Die 22 Watt starke Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe des hydroponischen Anzuchtsystems simuliert das Sonnenlicht, damit Ihre Pflanzen unabhängig von der Jahreszeit garantiert wunderbar wachsen
 • Diese ermöglicht es Ihnen, die Laufzeit von LED-Lampe, Wasserpumpe und Ventilator über die „Gennec“-App frei zu steuern und die Wachstumsphasen Ihrer Pflanzen aufzuzeichnen, um noch mehr Freude an der Pflanzenaufzucht zu haben
2

Yoocaa 12 Hydroponisches Anzuchtsystem, Indoor Kräutergarten Set mit LED-Wachstumsleuchte, Smart Garden für Zuhause, Küche, automatischer Timer Keimungs-Kit, Grau (Grau)

Yoocaa 12 Hydroponisches Anzuchtsystem, Indoor Kräutergarten Set m...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Größere KapazitätMit dem Yoocaa Hydroponik Kräutergarten können Sie bis zu 12 Hülsenpflanzen gleichzeitig anbauen. Dadurch können Sie mehr Pflanzen züchten und Geld sparen. Der Garten ist vollautomatisch und selbstbewässernd, ohne dass Sie sich um den Boden kümmern müssen. So haben Sie das ganze Jahr über frische Kräuter zur Hand. 49cm Wachstumshöhe für den Indoor-KräutergartenSie können die LED-Lichtstange anpassen, während Ihre Pflanzen wachsen, ohne Angst zu haben, dass sie verbrennen. Der Garten ist bis zu 49,3 cm hoch und bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl von Pflanzen in diesem Hydrokultur-Anbau-Set. 80 LEDs WachstumsleuchteDas hocheffiziente 36-Watt-LED-Wachstumsbeleuchtungssystem in Ihrem Kräutergarten wurde speziell auf die Bedürfnisse von Pflanzen abgestimmt, um die Photosynthese zu maximieren.

Dadurch wird ein schnelles und natürliches Wachstum sowie reichhaltige Ernten ermöglicht. Automatisches Hydroponisches AnzuchtsystemDer Yoocaa Hydroponik Kräutergarten verfügt über ein Wasserzirkulationssystem, das den Sauerstoffgehalt im Wasser erhöht. Durch einfaches Drücken der Pumpe kann ein Zyklus von 30 Minuten Ein- und 30 Minuten Ausschalten gestartet werden – mit super geringem Geräuschpegel. Die Pflanzen wachsen im Nährwasser fünfmal schneller als in Erde. Yoocaa QualitätsversprechenUnser LED-Hydrokultur-Anbausystem wird mit einer einjährigen Garantie geliefert. Wenn Sie jemals mit Ihrem Hydroponik-Garten unzufrieden sind oder Qualitätsprobleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden immer eine Lösung für Sie finden.

Functies

 • Drücken Sie die Pumpe, um in einen Zyklus von 30 Minuten an / 30 Minuten aus mit super geringem Rauschen zu gehen
 • 80 LEDs Wachstumsleuchte 36-Watt-LED-Hocheffizientes Wachstums-Beleuchtungssystem in Ihrem Kräutergarten ist auf die spezifischen Bedürfnisse von Pflanzen abgestimmt, um die Photosynthese zu maximieren, was zu einem schnellen, natürlichen Wachstum und reichlich Ernten führt
 • 49cm Wachstumshöhe für den Indoor-Kräutergarten Passen Sie die LED-Lichtstange an, während Ihre Pflanze wächst, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass sie verbrennt; bis zu 49,3 cm hoch und ermöglicht mehr Platz für eine Vielzahl von Pflanzen zum Wachsen in diesem Hydrokultur-Anbau-Set “
 • Yoocaa Hydroponik Kräutergarten ist vollautomatisch und selbstwässernd, kein Boden und kein Ärger
 • Wächst im Nährwasser 5x schneller als Erde
 • Automatisches Hydroponisches Anzuchtsystem Dieses Hydrokultur-Gartensystem ist mit einem Wasserzirkulationssystem entworfen, wodurch der Sauerstoff im Wasser erhöht wird
 • Größere KapazitätBis zu 12 Hülsenpflanzen auf einmal, wachsen Sie mehr, sparen Sie mehr
 • Holen Sie sich das ganze Jahr über frische Kräuter zur Hand
 • Yoocaa Qualitätsversprechen Unser LED-Hydrokultur-Anbausystem beinhaltet ein Jahr Garantie; wenn Sie jemals mit Ihrer Hydrokultur-Arbeitsplatte im Garten nicht zufrieden sind oder irgendwelche Qualitätsprobleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte und wir versprechen, es immer richtig für Sie zu machen
3

iDOO Hydroponische Anzuchtsysteme, 8 Pods Smart Indoor Garden Anzuchtsystem mit LED Pflanzenlampe, Automatisch Timer Indoor Kräutergarten Kit, Höhenverstellbar, 38cm, Schwarz

iDOO Hydroponische Anzuchtsysteme, 8 Pods Smart Indoor Garden Anzuc...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Het iDOO hydroponische kweeksysteem is een innovatieve oplossing voor sneller en gemakkelijker planten kweken. Met dit systeem kunnen planten tot wel 30% sneller groeien in vergelijking met traditioneel planten in de grond. Eenvoudig te installeren: Het kiemkit van het hydroponische groeisysteem kan in slechts 3 eenvoudige stappen worden geïnstalleerd. Alle benodigde factoren voor plantengroei, zoals licht en gesimuleerde aarde, zijn inbegrepen in deze indoor kruidtuin. Slimme groeimodi: Het LED-licht van het hydroponische systeem schakelt automatisch aan en uit, simuleert het zonnespectrum en bevordert fotosynthese bij elke weersomstandigheid.

Hierdoor kunnen uw planten optimaal groeien. Geschikt voor 8 planten tegelijk, tot 38 cm hoog: De hoogte van het verlichtingsgedeelte van het hydroponische kweeksysteem kan worden aangepast aan verschillende groeistadia van de planten. U kunt gelijktijdig 8 planten kweken, tot wel 15 inch (38 cm) hoog. Fantastisch cadeau voor iedereen: Deze indoor kruidtuin is een educatief cadeau voor kinderen dat hen helpt het groeiproces te observeren. Ouders en grootouders kunnen het hele jaar door genieten van verse groenten en kruiden dankzij dit systeem. Met het iDOO hydroponische kweeksysteem kunt u nu gemakkelijk en snel planten kweken, terwijl u geniet van het gemak van binnenshuis tuinieren.

Functies

 • 8 Pflanzen gleichzeitig anbauen, bis zu 38 cm hoch: Die Höhe des Beleuchtungsteils des Hydroponik-Anbausystems kann für Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien angepasst werden
 • 2 Intelligente Wachstumsmodi: Das LED-Licht des Hydroponic-Systems schaltet sich automatisch ein/aus, simuliert das Sonnenlichtspektrum und fördert die Photosynthese der Pflanzen bei jedem Wetter.
 • Pflanzen Sie 8 Pflanzen gleichzeitig an, funktioniert bis zu 15 Zoll.
 • Fantastisches Geschenk für alle: Der Indoor-Kräutergarten ist ein lehrreiches Geschenk für Kinder, das ihnen hilft, den Wachstumsprozess zu beobachten
 • Alle Faktoren, die für das Pflanzenwachstum benötigt werden – Licht und simulierte Erde sind im Indoor-Kräutergarten enthalten.
 • Eltern und Großeltern können das ganze Jahr über frisches Gemüse und Kräuter genießen.
 • 30% Schneller als das Anpflanzen in Erde: iDOO Hydroponisches Anzuchtsystem mit eingebauter geräuscharmer Pumpe, die die von den Wurzeln aufgenommene Nährlösung direkt zirkuliert.
 • Einfach einzurichtendes Keimungskit: 3 Schritte insgesamt, um die Maschine des hydroponischen Wachstumssystems einzurichten
4

iDOO Indoor Kräutergarten Kit, 20Pods Hydroponische Anzuchtsystem mit LED Pflanzenlampe, 68cm Einstellbare Höhe, Freie Timing-Einstellung, Indoor Garden Kit mit 4 Stück Abnehmbarer Wassertanks

iDOO Indoor Kräutergarten Kit, 20Pods Hydroponische Anzuchtsystem ...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De iDOO Large indoor garden kit is een geweldige toevoeging aan je huis of kantoor. Met een hoogte van maximaal 68 cm biedt deze kit ruimte voor maar liefst 20 planten tegelijkertijd te groeien. Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om de hoogte aan te passen, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de energie die wordt geabsorbeerd door de LED-verlichting en hun groei bevorderen. De 23-watt LED-verlichting heeft een volledig spectrum en is uitgerust met een timer. Hierdoor kan het groeilicht het zonlichtspectrum simuleren en fotosynthese in alle weersomstandigheden bevorderen. De verlichtingsduur kan worden aangepast om te voldoen aan de specifieke behoeften van de planten, waardoor ze hun optimale groeistatus bereiken en overvloedige oogsten kunnen behalen. Daarnaast kan dit veelzijdige LED-licht ook worden gebruikt om andere potplanten te laten groeien in slecht verlichte gebieden of op bewolkte dagen.

Dit voorkomt dat de planten verzwakken door gebrek aan zonlicht. Het is perfect geschikt voor potplanten, bloeiende planten, bladgroenten, vetplantjes en zaailingen die thuis of op kantoor worden gekweekt. Het hydroponische pottenontwerp maakt gebruik van zelfbewaterende functies die afneembaar zijn. Hierdoor kun je de positie van de potplanten naar wens aanpassen en genieten van natuurlijke schoonheid op je balkon, in de slaapkamer of buiten. Als educatief cadeau voor kinderen kunnen zij samen met jou het groeiproces van planten observeren en ervaren. Voor je familie biedt deze kit de mogelijkheid om op elk moment te genieten van verse groenten en kruiden. Het is een geweldig cadeau dat zowel leerzaam als lekker is!.

Functies

 • Sie eignet sich hervorragend für Topfpflanzen, blühende Pflanzen, Laub, sukkulente Pflanzen und Setzlinge, die zu Hause oder im Büro gezüchtet werden.
 • Für Ihre Familie, können sie jeden Moment frisches Gemüse und Kräuter genießen.
 • Bis zu 68cm Indoor-Kräutergarten: iDOO Large indoor garden kit kommt mit 4 Wassertanks, kann 20 Pflanzen auf einmal wachsen
 • Mehrfache Verwendungen Wachsendes LED-Licht: In schlecht beleuchteten Bereichen oder wenn es bewölkt ist, können Sie andere Topfpflanzen unter dieser Pflanzenlampe platzieren, um zu verhindern, dass die Pflanzen aufgrund von Sonnenmangel verarmen
 • Abnehmbare Selbstbewässerung Pflanze getopft: Modulares Design der Hydroponik Töpfe, können Sie die Position der Topfpflanzen nach Ihren Wünschen anpassen, kann auch auf dem Balkon, Schlafzimmer, im Freien die Natur zu genießen.
 • Wunderbares Geschenk: Als pädagogisches Geschenk für Kinder können Sie mit Ihren Kindern den Wachstumsprozess von Pflanzen beobachten und fühlen
 • Je nach den verschiedenen Wachstumsstadien können Sie die Höhe anpassen, damit die Pflanzen die Energie der LED-Leuchten absorbieren und das Wachstum fördern
 • 23-Watt-LED-Vollspektrum-Lichter mit Timer: Das wachsende Licht dieses Indoor-Hydroponiksystems simuliert das Sonnenlichtspektrum, fördert die Photosynthese des Gemüses bei jedem Wetter, und die Beleuchtungszeit ist anpassbar, kann die spezifischen Bedürfnisse der Pflanzen erfüllen, um ihren optimalen Wachstumsstatus zu erhalten und reiche Ernten zu erzielen.
 • Die maximale Höhe beträgt bis zu 26,8 Zoll/68cm.
5

AIEX 120stk Hydroponische Anzuchtsysteme Kit, Einschließlich 30stk Hydroponische Pflanzkorb 30stk Hydroponische Isolierdeckel 30stk Pflanzenschwamm 30stk Etiketten für Pflanzen Hydrokultur Anbauset

AIEX 120stk Hydroponische Anzuchtsysteme Kit, Einschließlich 30stk...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Hydroponisch kweeksysteem Kit Met de hydroponische kweeksysteem Kit ontvangt u alles wat u nodig heeft om uw eigen planten te kweken. De kit bevat 30 hydroponische plantenmandjes, 30 isolerende deksels, 30 plantensponzen en 30 hydrocultuur-plantenetiketten (totaal 120 stuks). Met deze ruime hoeveelheid heeft u voldoende materiaal om aan al uw kweekbehoeften te voldoen. De materialen van het hydroponische tuingereedschap zijn van premium kwaliteit. De zaadmandjes en isolerende deksels zijn gemaakt van hoogwaardig plastic en de etiketten zijn gemaakt van PVC-materiaal. Hierdoor zijn ze stabiel en gaan ze lang mee. De plantenmandjes en sponzen kunnen worden gebruikt met de meeste hydroponische systemen, waardoor ze gemakkelijk in gebruik zijn.

Daarnaast bieden de mandjes voldoende ruimte voor het laten groeien van uw planten. Ze hebben precies de juiste maat om op te slaan. Het ontwerp van de hydroponische plantenmandjes is praktisch. Ze hebben een gegroefd ontwerp waardoor de wortels beter water en voedingsstoffen kunnen opnemen en nieuwe wortelgroei wordt gestimuleerd.

Dit bevordert een gezonde watercirculatie en groei van uw planten. Met deze hydroponische tuinbenodigdheden kunt u plezier beleven aan het kweken van uw eigen planten binnenshuis. Creëer een ideale groeiomgeving voor planten zoals aardbeien, tomaten, pepers, koriander en bloemen. Laat uw tuin groeien en bloeien met deze complete hydroponische kweeksysteem Kit.

Functies

 • Richtige Größe: Die Pflanzenkörbe und Schwämme können zusammen mit den meisten hydroponischen Systemen verwendet werden, und ermöglichen es Ihnen, Samen leicht zu pflanzen.Und der Pflanzenkorb hat genug Platz für das Anbau von Pflanzen.Richtige Größe zu speichern.
 • Packungsinhalt: Sie erhalten ein hydroponische anzuchtsystem Kit, einschließlich 30 hydroponische Pflanzkorb, 30 hydroponische Isolierdeckel, 30 Pflanzenschwämmen und 30 Hydrokultur-Pflanzenetiketten (insgesamt 120 Stück)
 • Praktisches Design: Die hydroponischen Pflanzkörbe übernehmen ein Rillendesign, sodass die Wurzeln Wasser und Nährstoffe besser absorbieren und die neugeborenen Wurzeln der Pflanze vermeiden können.Hilfreich für den Wasserkreislauf und das Pflanzenwachstum.
 • Premium -Materialien: Das hydroponische Gartenzubehör besteht aus hochwertigen Materialien.Die Samenkörbe und die Isolationsdeckel bestehen aus Premium -Kunststoff, und die Etiketten bestehen aus PVC -Material, stabil und können lange dienen.
 • Ausreichende Menge, um Ihren Pflanzbedarf zu decken.
 • Spaß am Pflanzen: Mit diesen hydroponischen Gartenbedarf und der guten Innenwachstumsumgebung können Sie das pflanzen, was Sie in Ihrem Garten wollen, wie Erdbeer, Tomate, Chili, Koriander und Blumen usw.
Zusammenhängende Posts::
6

Yoocaa Wachstumsschwämme mit Pflanzendünger für Hydroponisches Anzuchtsystem, Seed Starter Pods with 24pcs Grow Sponges, A&B Solid Nutrient Plant Foods, Seed Starter Plugs Replacements

Yoocaa Wachstumsschwämme mit Pflanzendünger für Hydroponisches A...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Hochwertige Samen-Starterhülsen Unsere Samenhülsen zum Pflanzen bestehen aus hochwertigem Sphagnum-Torf und bieten eine umweltfreundliche und biologisch abbaubare Option. Sie haben eine gute Form, einen ausgewogenen pH-Wert und eine trockene und starke Wassertransportfähigkeit, die eine ideale Umgebung für die Keimung bietet. Nährstoff-Pflanzennahrung für kräftiges Wachstum Unsere Pflanzennahrung enthält Vitamine und Mineralien, die speziell darauf ausgelegt sind, die Gesundheit und das natürliche Wachstum Ihrer Pflanzen zu unterstützen. Diese Nahrung enthält keine Pestizide oder Herbizide, sodass Ihre Pflanzen in den frühen kritischen Wachstumsphasen mit wichtigen Nährstoffen versorgt werden können. Einfach zu verwenden und zu übertragen Die Verwendung dieser Samenstarterstecker erfordert kein Werkzeug. Sie müssen lediglich den alten Schwamm entfernen und durch einen neuen ersetzen.

Mit diesen Wachstumsschwämmen können die Sämlinge nach dem Bewurzeln problemlos in Erde oder ein anderes Medium umgepflanzt werden. Geeignet für Grow Baskets und Seed-Starting-Systeme Diese hydroponischen Samenkapseln passen perfekt in Aerogarden-Körbe und sind kompatibel mit dem Yoocaa-Hydroponik-Anbausystem oder anderen Seed-Starting-Systemen. Dadurch können Sie auf kostengünstige Weise neue Pflanzen züchten. Breite Anwendungsmöglichkeiten Mit diesen Samen-Starterhülsen können Sie im Yoocaa-Hydrokultur-Anbausystem alles anbauen, was Sie möchten, wie Erdbeeren, Tomaten, Paprika, Koriander, Basilikum, Blumen und vieles mehr. Bodenfrei und sauber können Sie das ganze Jahr über frische Kräuter, Salat oder Gemüse genießen.

Functies

 • Bodenfrei und sauber, Sie haben das ganze Jahr über frische Kräuter, Salat oder Gemüse.
 • Entfernen Sie einfach den alten Schwamm und ersetzen Sie ihn durch einen neuen Schwamm
 • Hochwertige Samen-Starterhülsen Unsere Samenhülsen zum Pflanzen bestehen aus hochwertigem Sphagnum-Torf, sind umweltfreundlich und biologisch abbaubar, haben eine gute Form, einen ausgewogenen pH-Wert, eine trockene und starke Wassertransportfähigkeit, die eine bessere Umgebung für die Keimung bietet.
 • Breite Anwendung Mit diesen Samen-Starter-Hülsen können Sie im Yoocaa-Hydrokultur-Anbausystem alles anbauen, was Sie mögen, wie Erdbeeren, Tomaten, Paprika, Koriander, Basilikum, Blumen und mehr
 • Und mit diesen Wachstumsschwämmen können die Sämlinge nach dem Bewurzeln leicht in die Erde oder ein anderes Medium umgepflanzt werden.
 • Einfach zu verwenden und zu übertragen Verwenden Sie diese Samenstarterstecker einfach ohne Werkzeug
 • Nährstoff-Pflanzennahrung für kräftiges Wachstum Unsere Pflanzennahrung enthält Vitamine und Mineralien, die darauf ausgelegt sind, die Gesundheit und das natürliche Wachstum der Pflanze zu unterstützen, und enthält keine Pestizide oder Herbizide, wodurch Ihre Pflanzen in den frühen kritischen Wachstumsstadien mit wichtigen Nährstoffen versorgt werden.
 • Geeignet für Grow Baskets und Seed-Starting-System Diese hydroponischen Samenkapseln passen perfekt in Aerogarden-Körbe und sind mit dem Yoocaa-Hydroponik-Anbausystem oder anderen Seed-Starting-Systemen kompatibel, sodass Sie zurückgehen und auf kostengünstigste Weise neue Pflanzen anbauen können.
7

86 Stück Hydrokultur Zubehör für Hydroponisches Anzuchtsystem,Hydroponisches Anzuchtsystem mit 30 Wachstumsschwämme,12 Grow Baskets,12 Grow Dome,30 Tags,2 Pinzette Indoor Kräutergarten

86 Stück Hydrokultur Zubehör für Hydroponisches Anzuchtsystem,Hy...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Das Seed Pod Kit für Aerogarden ist ein umfassendes Paket, das alle Ihre Indoor-Pflanzbedürfnisse abdeckt. Mit 12 Pflanzkörben, 12 transparenten Isolierdeckeln, 30 Pflanzschwämmen, 30 Etiketten und 2 Pinzetten wird das Pflanzen mit diesem Kit zum Kinderspiel, unabhängig davon, ob Sie Anfänger oder erfahrener Gärtner sind. Mit diesem Kit können Sie die Freude am Gärtnern erleben. Es enthält vorgesäte Hülsen, die speziell für die Verwendung in jedem Aerogarden-Anbausystem entwickelt wurden. Dadurch können Sie eine Vielzahl von Pflanzen im Haus anbauen, ohne sich um die Elemente im Freien oder saisonale Einschränkungen sorgen zu müssen. Mit dem Seed Pod Kit können Sie zu jeder Jahreszeit frische Kräuter, schmackhaftes Gemüse und leuchtende Blumen genießen – alles bequem von zu Hause aus. Dieses Kit enthält eine wissenschaftliche Formulierung für die Aussaat.

Es bietet alles, was Sie benötigen – von den Samenschoten bis hin zum Nährboden und den Nährstoffen. Das System ist einfach zu handhaben und benötigt weder Erde noch Platz im Freien. Daher eignet es sich hervorragend für Wohnungsbewohner und andere Stadtbewohner. Die Hülsenetiketten bestehen aus PVC-Material und die Wachstumsschwämme aus natürlichem Torf. Die wachsenden Körbe, wachsenden Kuppeln und Pinzetten sind aus haltbarem Kunststoff gefertigt.

Functies

 • Das Seed Pod Kit für Aerogarden ist ein komplettes Paket für alle Ihre Indoor-Pflanzbedürfnisse
 • MACHEN SIE SICH GEDANKEN ÜBER DAS VERSCHENKEN? Unser Seed Pod Kit ist kompatibel mit vielen Hydroponik-Anbau-Systemen, wie IDOO, YOOCAA, QYO, LYKO, Trecaan.Und es wird eine große Gartenarbeit Geschenk für Ihre Klassenkameraden oder Freunde oder Familie, die gerne Pflanzen wachsen.Die Seed Pod Kit wird ihnen helfen, ihre Gartenarbeit Horizonte zu erweitern
 • WISSENSCHAFTLICHE FORMULIERUNG FÜR DIE AUSSAAT: Dieses Kit enthält alles, was Sie brauchen, um loszulegen, von den Samenschoten selbst bis hin zum Nährboden und den Nährstoffen
 • GRÖSSE UND MATERIALIEN: Die Hülsenetiketten sind aus PVC-Material hergestellt, die Wachstumsschwämme aus natürlichem Torf
 • 6 Zoll, wachsen Kuppeln “Größe ist etwa 4,7 x 4,5 x 2,1 cm / 1,9 x 1,8 x 0,8 Zoll, Schwämme “Größe ist etwa 5,2 x 1,9 cm / 2 x 0,7 Zoll, Etiketten “Größe ist etwa 4,3 x 4,3 cm / 1,7 x 1,7 Zoll.
 • Mit dem Seed Pod Kit können Sie zu jeder Jahreszeit frische Kräuter, schmackhaftes Gemüse und leuchtende Blumen genießen, und das alles bequem von zu Hause aus.
 • 12 Pflanzkörbe, 12 durchsichtige Isolierdeckel, 30 Pflanzschwämme, 30 Etiketten und 2 Pinzetten
 • ERLEBEN SIE DIE FREUDE DES GARTENS:Das Kit enthält vorgesäte Hülsen, die für die Verwendung in jedem Aerogarden-Anbausystem maßgeschneidert sind, so dass Sie eine Vielzahl von Pflanzen im Haus anbauen können, ohne sich um die Elemente im Freien oder saisonale Einschränkungen sorgen zu müssen
 • Dieses Kit macht das Pflanzen zum Kinderspiel, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Gärtner sind.
 • Das System ist einfach zu handhaben und benötigt weder Erde noch Platz im Freien, was es zu einer großartigen Option für Wohnungsbewohner und andere Stadtgärtner macht.
 • Die wachsen Körbe und wachsen Kuppeln und die Pinzette sind aus haltbarem Kunststoff hergestellt.und die hydroponischen wachsenden Körbe “Größe ist etwa 4,4 x 6,5 cm / 1,7 x 2
8

iDOO Hydroponisches Anzuchtsystem, 12Hülsen Smart Garden mit Automatisch Timer, 22W LED Pflanzenlampe und Leiser Lüfter, Höhenverstellbar Indoor Kräutergarten Kit, Schwarz

iDOO Hydroponisches Anzuchtsystem, 12Hülsen Smart Garden mit Autom...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschreibung: Das hydroponische Anzuchtsystem ist eine innovative Lösung für alle, die gerne ihre eigenen Pflanzen anbauen möchten. Mit diesem System können Sie Ihre Pflanzen schneller und effizienter als je zuvor züchten. Ein besonderes Merkmal dieses Systems ist die eingebaute geräuscharme Pumpe, die die Nährlösung direkt zu den Wurzeln der Pflanzen zirkuliert. Dadurch wird das Wachstum um 20% beschleunigt im Vergleich zum herkömmlichen Anpflanzen in Erde. Zusätzlich sorgt ein eingebauter Ventilator dafür, dass während der Keimzeit Wärme verteilt und in der Blütezeit Pollen verbreitet wird. Der 4-Liter-Wassertank bietet genug Platz für das Pflanzenwachstum während der gesamten Wachstumsphase von 1-2 Wochen. Ein visuelles Fenster ermöglicht es Ihnen, jederzeit den Wasserstand im Tank zu überprüfen. Die Einrichtung des hydroponischen Anbausystems ist einfach und erfordert nur drei Schritte insgesamt.

Alle Faktoren, die für das erfolgreiche Pflanzenwachstum benötigt werden – Licht und simulierte Erde – sind bereits im System enthalten. Mit den intelligenten Wachstumsmodi des Systems können Sie das Beste aus Ihren Pflanzen herausholen. Das 22-Watt-LED-Licht schaltet sich automatisch ein und aus und simuliert dabei das Sonnenlichtspektrum. Dadurch wird die Photosynthese gefördert, unabhängig von den äußeren Wetterbedingungen. Die Höhe des Beleuchtungsteils des Systems kann angepasst werden, um Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien gerecht zu werden. Sie können bis zu 12 Pflanzen gleichzeitig anbauen, und das System funktioniert für Pflanzen mit einer Höhe von bis zu 28 cm. Mit dem hydroponischen Anzuchtsystem können Sie Ihre eigenen Pflanzen auf einfache und effiziente Weise anbauen.

Functies

 • Durch das Sichtfenster kann man sehen, wie viel Wasser im Tank ist.
 • Einfach einzurichtendes Keimungskit: 3 Schritte insgesamt, um die Maschine des hydroponischen Wachstumssystems einzurichten
 • Pflanzen Sie 12 Pflanzen gleichzeitig an, funktioniert bis zu 11,02 Zoll.
 • Alle Faktoren, die für das Pflanzenwachstum benötigt werden – Licht und simulierte Erde sind im hydroponischen Anbausystem enthalten.
 • Ein eingebauter Ventilator, der Pollen in der Blütezeit verbreitet und Wärme in der Keimzeit verteilt.
 • 4-l-Wassertank mit Visuelles Fenster: Der Wassertank dieses Indoor-Gartens fasst 4 l und kann das Pflanzenwachstum für 1–2 Wochen in der Wachstumsphase unterstützen
 • 20% Schneller als das Anpflanzen in Erde: Hydroponisches Anzuchtsystem mit eingebauter geräuscharmer Pumpe, die die von den Wurzeln aufgenommene Nährlösung direkt zirkuliert
 • 2 Intelligente Wachstumsmodi: Das 22-Watt-LED-Licht des Hydroponik-Anbausystems schaltet sich automatisch ein/aus, simuliert das Sonnenlichtspektrum und fördert die Photosynthese der Pflanzen bei jedem Wetter.
 • 12 Pflanzen gleichzeitig anbauen, bis zu 28 cm hoch: Die Höhe des Beleuchtungsteils des Hydroponik-Anbausystems kann für Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien angepasst werden
9

120 Stück Hydroponische Anzuchtsets, Seed Pod Kit mit 30 Wachstumsschwämme, 30 Pflanzenkorb, 30 Grow Dome, 30 Etiketten für Pflanzen, Hydroponisches Samenkapsel-kit für Innen Hydrokultur Garten

120 Stück Hydroponische Anzuchtsets, Seed Pod Kit mit 30 Wachstums...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Hydroponisch kweekset: Het hydroponische kweekset bevat 30 groeisponzen, 30 plantenkorven, 30 planttabletten en 30 groeidomes die compatibel zijn met de meeste hydroponische systemen om aan uw verschillende behoeften voor hydrocultuur te voldoen. Premium groeispons: De hydroponische spons is gemaakt van natuurlijke samengeperste turf en is biologisch afbreekbaar. Met zijn goede vorm en pH-balans heeft de vervangende groeispons een sterk watertransportvermogen en ondersteunt het gezonde, natuurlijke plantengroei, waardoor het een uitstekende container is voor hydroponische plantenteelt. Hydroponische plantenmand: Deze mand heeft een gleufontwerp dat betere watercirculatie mogelijk maakt, waardoor de wortels water en voedingsstoffen beter kunnen opnemen zonder dat de nieuwe wortels van de plant worden samengedrukt. Het plaatsen van de groeidome helpt de plant sneller te ontkiemen.

Eenvoudig gebruik & verplanting: Er zijn geen gereedschappen nodig, u hoeft alleen maar de zaden in de groeisponzen te plaatsen, de sponzen in de plantenmand te doen en vervolgens de mand in het hydroponische systeem of een andere kweekeenheid te plaatsen. Wanneer ze in water worden ondergedompeld, zet het volume van de spons uit en biedt voldoende ruimte voor wortelgroei van de plant. Gewortelde zaailingen kunnen gemakkelijk worden overgeplant in aarde of andere voedingsbodems. Breed toepasbaar: Met deze zaadpodkit kunt u alles kweken wat u maar wilt in de tuin, op het balkon of binnenshuis. Denk aan erwten, komkommers, tomaten, paprika’s, pompoenen, wortels, bieten, broccoli, aardbeien, bloemen, kruiden en meer.

Functies

 • Hydroponischer Pflanzenkorb: Er hat ein Rillendesign, das eine bessere Wasserzirkulation ermöglicht, wodurch die Wurzeln Wasser und Nährstoffe besser aufnehmen können, ohne dass die neuen Wurzeln der Pflanze gequetscht werden, und die Platzierung der Grow Dome hilft der Pflanze, schneller zu keimen.
 • Mit seiner guten Form und pH-Balance hat der Ersatz-zuchtschwämme eine starke Wassertransportkapazität und unterstützt ein gesundes, natürliches Pflanzenwachstum, was ihn zu einem ausgezeichneten Behälter für hydroponisches Pflanzenwachstum macht.
 • Premium Wachstumsschwämm: Der Hydroponische Schwämme wird aus natürlichem, komprimiertem Torf hergestellt und ist biologisch abbaubar
 • Sie werden die Früchte Ihres praktischen Anbaus ernten.
 • Hydroponisches Anzuchtset: Das Hydroponic kits enthält 30 Wachstumsschwämme, 30 Pflanzenkorb, 30 Pflanzentabletten und 30 Grow Dome, die mit den meisten Hydroponic system wie kompatibel sind, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen an den Hydrokulturanbau zu erfüllen.
 • Bewurzelte Setzlinge können leicht in Erde oder andere Nährböden verpflanzt werden.
 • Zum Beispiel Erbsen, Gurken, Tomaten, Paprika, Kürbis, Karotten, Rüben, Brokkoli, Erdbeeren, Blumen, Kräuter usw
 • Einfache Anwendung & Verpflanzung: Es werden keine Werkzeuge benötigt, Sie müssen nur die Samen in den Wachstumsschwämme, den Wachstumsschwämm in den Pflanzenkorb und den Korb in den Hydroponic System oder eine andere Anzuchteinheit stellen
 • Breite Anwendung: Mit diesen Seed Pod Kit können Sie im Garten, auf dem Balkon oder im Haus alles anbauen, was Sie wollen
 • Beim Eintauchen in Wasser dehnt sich das Volumen des Schwamm aus und bietet den Pflanzenwurzeln ausreichend Platz zum Wachsen
10

Northpoint Hydroponisches LED Anzuchtsystem Pflanzenlampe Pflanzenleuchte Kräutergarten Innengarten Gewächslampe 22W 1350 Lumen 10 Setzlinge Höhenverstellbar Timer

Northpoint Hydroponisches LED Anzuchtsystem Pflanzenlampe Pflanzenl...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Met de Northpoint LED Plantenlamp kunt u het hele jaar door uw eigen kruidentuin planten. U hoeft zich geen zorgen te maken over voldoende licht of de duur van de verlichting. Ondersteun het groeiproces van uw planten met het volledige spectrum licht tussen 400-700nm, waardoor het kweken van planten een fluitje van een cent wordt.

Geniet altijd van verse kruiden, het hele jaar door! Een plezier voor elke hobbykok maar ook voor professionele chefs. Deze lamp is ook geschikt voor grotere potten (niet inbegrepen), dankzij de ingebouwde timer (16 uur aan – 8 uur uit) krijgen uw planten altijd de ideale hoeveelheid licht. De set bevat: Northpoint LED Plantenlamp, 10 plantpotten met deksel, trechter, waterstandindicator, 2x bevestigingsschroeven, 3x kabelclips en een Duitse handleiding.

Functies

 • Immer frische Kräuter – das ganze Jahr! Ein Vergnügen für jeden Hobbykoch aber auch für echte Küchenprofis
 • Ünterstützen Sie das Pflanzenwachstum: Durch das Vollspektrum Licht zwischen 400-700nm wird die Pflanzenaufzucht zum Kinderspiel
 • Pflanzen Sie Ihren eigenen Kräutergarten das ganze Jahr: Sie brauchen sich keine Gedanken über ausreichend Licht oder die Beleuchtungsdauer machen
 • Lieferumfang: Northpoint LED Pflanzenleuchte, 10 Pflanzentöpfe mit Deckel, Trichter, Wasserstandsanzeige, 2x Fixierschrauben, 3x Kabelführungsclips, deutsche Bedienungsanleitung
 • Nutzbar auch mit größeren Töpfen (nicht im Lieferumfang enthalten) – dank integriertem Timer (16h an – 8h aus) immer die ideale Lichtmenge

Beste Hydroponic Kultivation Kit Kitmerken

About the author

Walter R

Walter R