Elektrowerkzeuge

Die 7 Besten Laserspiegel im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 87 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Ben je op zoek naar de perfecte laserspiegel? Zoek dan niet verder! In dit blog zullen we je alles vertellen over de beste laserspiegels op de markt. Of je nu een professional bent die regelmatig met laserapparatuur werkt, of gewoon iemand die geïnteresseerd is in lasers en hun toepassingen, deze gids zal je helpen bij het vinden van de ideale laserspiegel voor jouw behoeften. Laserspiegels zijn essentiële onderdelen van lasertoepassingen zoals lasergravure, laserknippen en lasermarkering. Ze worden gebruikt om lichtstralen te reflecteren en te focussen, waardoor een nauwkeurige controle mogelijk is over waar het laserlicht naartoe wordt gestuurd. Hierdoor kunnen gebruikers fijne details creëren en complexe patronen maken met behulp van een laser. In dit blog zullen we verschillende aspecten behandelen die belangrijk zijn bij het kiezen van de beste laserspiegel. We zullen kijken naar factoren zoals materiaalkeuze, coatings, afmetingen en andere technische specificaties die van invloed kunnen zijn op de prestaties van een laserspiegel.

Daarnaast zullen we ook tips delen over hoe je jouw laserspiegel kunt onderhouden en reinigen om ervoor te zorgen dat deze optimaal blijft functioneren. Of je nu nieuw bent in de wereld van lasers of al ervaring hebt met deze technologie, ons doel is om jou te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het kopen van een nieuwe laserspiegel. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan en verschillende producten vergeleken om een lijst samen te stellen van de beste laserspiegels die momenteel beschikbaar zijn op de markt. Dus, als je meer wilt weten over laserspiegels en hoe je de juiste keuze kunt maken, blijf dan zeker dit blog volgen. We zullen je voorzien van waardevolle informatie, nuttige tips en aanbevelingen om ervoor te zorgen dat jouw volgende aankoop de beste is die er is.

Führung

Bestes Laserspiegel : Eine vollständige Kaufberatung

Als je op zoek bent naar de beste laserspiegel, ben je hier aan het juiste adres! Laserspiegels zijn een essentieel onderdeel van elke laseropstelling, omdat ze het licht efficiënt en nauwkeurig reflecteren. Of je nu een professional bent die lasers gebruikt in wetenschappelijke experimenten of gewoon een hobbyist die graag met lasers speelt, het kiezen van de juiste laserspiegel is cruciaal voor optimale prestaties. Hier is een complete koopgids om je te helpen bij het kiezen van de beste laserspiegel: 1. Reflectievermogen: Het reflectievermogen van een laserspiegel bepaalt hoeveel licht er wordt gereflecteerd. Het wordt uitgedrukt als een percentage en varieert afhankelijk van de golflengte van de laser. Zorg ervoor dat je een spiegel kiest met het juiste reflectievermogen voor jouw specifieke toepassing. 2.

Materiaal: Laserspiegels zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, zoals glas, metaal en halfgeleiders. Elk materiaal heeft zijn eigen eigenschappen en voordelen. Glas is bijvoorbeeld duurzaam en kan hoge energielasers weerstaan, terwijl metalen spiegels minder gevoelig zijn voor krassen. 3. Golflengte: De golflengte van je laser is ook belangrijk bij het kiezen van de juiste spiegel. Niet alle spiegels kunnen even goed werken met elke golflengte.

Controleer altijd of de spiegel geschikt is voor jouw specifieke lasergolflengte. 4. Coating: Laserspiegels hebben vaak een speciale coating om de reflectie-efficiëntie te verbeteren en de levensduur van de spiegel te verlengen. Zorg ervoor dat je een spiegel kiest met een hoogwaardige coating die bestand is tegen krassen en oxidatie. 5. Afmetingen: De afmetingen van de laserspiegel kunnen ook belangrijk zijn, afhankelijk van je toepassing.

Was ist Laserspiegel?

Laserspiegel is een term die vaak wordt gebruikt in de wereld van optica en lasers. Het verwijst naar een type spiegel dat speciaal is ontworpen om laserlicht te reflecteren. In dit blogartikel zullen we dieper ingaan op wat laserspiegels zijn, hoe ze werken en waarom ze zo belangrijk zijn in verschillende toepassingen. Een laserspiegel is in feite een spiegel met een coating die is geoptimaliseerd voor het weerkaatsen van laserlicht. In tegenstelling tot gewone spiegels, die licht van alle golflengtes reflecteren, zijn laserspiegels ontworpen om slechts één specifieke golflengte of een smal bereik van golflengtes te weerkaatsen. De coatings op deze spiegels worden meestal gemaakt door meerdere dunne lagen metaal- of diëlektrisch materiaal op het oppervlak van de spiegel aan te brengen. Deze lagen hebben verschillende diktes en brekingsindexen, waardoor ze interferentie veroorzaken tussen de gereflecteerde lichtstralen.

Hierdoor kan er selectieve reflectie plaatsvinden voor bepaalde golflengtes. Het gebruik van laserspiegels heeft diverse voordelen in verschillende toepassingen. Ten eerste zijn ze essentieel in lasertoepassingen, omdat ze helpen bij het optimaliseren van de bundelvorming en -richting. Door het laserlicht nauwkeurig te reflecteren, kunnen laserspiegels de straal richten en focussen op een specifiek doelwit. Daarnaast worden laserspiegels ook veel gebruikt in wetenschappelijke en industriële laboratoria. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in spectroscopie, waarbij ze helpen bij het analyseren van de samenstelling van verschillende materialen door specifieke golflengtes te selecteren en te reflecteren.

Warum sollten Sie ein gutes Laserspiegel kaufen?

Why should you buy a good Laserspiegel? If you are considering purchasing a laser mirror or ”Laserspiegel,” it is important to invest in a high-quality product. A good Laserspiegel can significantly enhance your experience and ensure optimal performance when working with lasers. In this blog post, we will discuss the importance of buying a good Laserspiegel and how it can benefit you. 1. Enhanced Laser Precision: One of the primary reasons to invest in a good Laserspiegel is its ability to provide enhanced laser precision. A high-quality mirror allows for accurate reflection and positioning of laser beams, ensuring that they hit their intended targets with precision.

This is especially crucial in applications such as laser cutting, engraving, or scientific research, where even the slightest misalignment can result in poor results or inaccurate data. 2. Increased Durability: Another advantage of purchasing a good Laserspiegel is its increased durability compared to cheaper alternatives. High-quality mirrors are made from superior materials that can withstand repeated exposure to high-intensity lasers without degradation or damage. Cheaper mirrors may deteriorate over time due to thermal stress or gradual wear and tear, leading to reduced reflectivity and performance. 3. Better Heat Resistance: When working with lasers, heat generation is inevitable due to the intense energy involved.

An excellent Laserspiegel is designed to handle this heat effectively by incorporating specialized coatings and materials that have high thermal conductivity and resistance properties. These features prevent overheating of the mirror’s surface, which could otherwise degrade its reflective capabilities. 4. Improved Reflectivity: The quality of the mirror coating also plays a significant role in its reflectivity—the ability to accurately reflect incident light without significant loss or distortion. Good Laserspiegels often come with advanced coatings specifically designed for optimal laser reflection across specific wavelengths or ranges. These coatings minimize losses caused by absorption or scattering while maximizing reflectivity for improved laser performance. 5.

Consistent Performance: A reliable Laserspiegel offers consistent and stable performance over time, ensuring that your laser experiments or applications yield consistent results. Cheaper mirrors may have inconsistencies in their reflective properties, leading to variations in laser output and compromised accuracy. With a good Laserspiegel, you can trust that your laser beams will behave as expected consistently. In conclusion, buying a good Laserspiegel is essential for anyone working with lasers. It offers enhanced precision, increased durability, better heat resistance, improved reflectivity, and consistent performance.

Verschillende soorten Laserspiegel

Laserspiegels zijn een essentieel onderdeel van lasersystemen en worden gebruikt om licht te reflecteren in verschillende richtingen. Ze spelen een cruciale rol bij het sturen en manipuleren van laserstralen, waardoor ze onmisbaar zijn in tal van toepassingen, zoals wetenschappelijk onderzoek, medische behandelingen en industriële processen. Er bestaan verschillende soorten laserspiegels, elk met hun eigen unieke eigenschappen en toepassingen. In dit blogartikel gaan we dieper in op enkele veelvoorkomende types laserspiegels: 1. Metalen spiegels: Deze spiegels hebben een reflecterend oppervlak dat is gemaakt van metaal, zoals aluminium of zilver. Ze kunnen een breed spectrum aan golflengten weerkaatsen en zijn relatief goedkoop.

Metalen spiegels worden vaak gebruikt in laboratoria voor fundamenteel onderzoek. 2. Dielectric mirrors (dielektrische spiegels): Dit type spiegel bestaat uit meerdere dunne lagen materialen met verschillende brekingsindices die op elkaar zijn gestapeld. Het resultaat is een spiegel die slechts één specifieke golflengte of een smal bandbreedtespectrum kan reflecteren, terwijl de rest wordt doorgelaten of geabsorbeerd. Dielektrische spiegels worden vaak gebruikt in optische filters en interferometers. 3.

Fiber Bragg Gratings (FBG): FBG’s zijn speciale optische vezels waarin periodieke variaties in de brekingsindex zijn aangebracht door middel van laserinterferentietechnieken. Deze variaties werken als een reflecterende spiegel voor een specifieke golflengte en laten andere golflengten door. FBG’s worden veel gebruikt in telecommunicatie, optische sensoren en optische vezellasers. 4. Diffractieve spiegels: In tegenstelling tot conventionele spiegels die gebruikmaken van reflectie, maken diffractieve spiegels gebruik van het principe van diffractie om licht te manipuleren.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Laserspiegel

Features to Consider When Buying a Laser Mirror Lasers are widely used in various industries, including scientific research, manufacturing, and medical applications. A laser mirror is an essential component of any laser setup as it determines the direction and intensity of the laser beam. When buying a laser mirror, there are several crucial features to consider to ensure you make the right choice for your specific needs. In this blog post, we will discuss some of these important features. 1. Reflectivity: The reflectivity of a laser mirror refers to its ability to reflect light back without absorbing or scattering it.

It is typically represented as a percentage and varies depending on the type of coating applied to the mirror’s surface. High reflectivity is desirable for efficient laser operation. Most high-quality mirrors offer reflectivity greater than 99%. 2. Wavelength compatibility: Different lasers emit light at specific wavelengths, so it is crucial to select a mirror that matches the wavelength of your laser source. This ensures optimal performance and prevents energy loss due to mismatched wavelengths. 3.

Damage threshold: The damage threshold indicates the maximum level of power density that a mirror can handle without undergoing permanent damage or degradation in performance. It is expressed in terms of power per unit area (W/cm²). Higher damage thresholds are preferred as they allow for higher-power lasers without risking mirror failure. 4. Surface quality: The surface quality of a laser mirror affects its ability to provide accurate reflection and minimize scattering or distortion of the beam profile. Surface imperfections can cause issues such as beam divergence or unwanted reflections, leading to reduced efficiency and performance. 5.

Substrate material: Laser mirrors are typically made from various materials like glass, metal, or semiconductor substrates coated with reflective layers such as dielectric coatings or metallic films. The choice of substrate material depends on factors like thermal conductivity requirements, mechanical stability, and environmental conditions in which the mirror will be used. 6. Angle of incidence: The angle at which the laser beam strikes the mirror, known as the angle of incidence, can affect the quality and efficiency of reflection. Some mirrors are designed for specific angles of incidence, so it is crucial to choose a mirror that matches your desired setup. 7. Size and shape: The physical dimensions and shape of the laser mirror should be considered to ensure compatibility with your laser system’s design and mounting requirements. 8.

Environmental stability: Depending on your application, you may need a laser mirror that can withstand harsh environmental conditions such as high temperatures or humidity.

Hoe kies je de juiste Laserspiegel?

Title: How to Choose the Right Laser Mirror? Introduction: Lasers are widely used in various scientific, industrial, and medical applications. The efficiency and performance of a laser system depend on several factors, including the type of laser mirror being used. A laser mirror, also known as a laser reflector or laser reflectance mirror, plays a crucial role in reflecting and directing the laser beam accurately. Choosing the right laser mirror is essential to ensure optimal performance and longevity of your laser system. In this blog post, we will discuss some key considerations to help you choose the right laser mirror. 1.

Reflectivity: The first factor to consider when choosing a laser mirror is its reflectivity. Reflectivity refers to how efficiently the mirror reflects specific wavelengths of light. Different lasers emit light at different wavelengths (e.g., ultraviolet, visible, or infrared), so it’s important to select a mirror that matches the desired wavelength range of your application. Manufacturers provide specifications indicating the reflectivity percentage across different wavelengths; make sure that these specifications align with your requirements. 2. Coating Type: Laser mirrors are coated with thin layers of dielectric materials to enhance their reflectivity.

The choice of coating type depends on factors such as wavelength range, power density, polarization state of the beam, and environmental conditions in which the mirror will be used. Common coating types include metallic coatings (aluminum or silver) for lower power applications and dielectric coatings for higher power applications. 3. Damage Threshold: Laser mirrors should have high damage thresholds to withstand intense energy levels without degrading or getting damaged during operation. The damage threshold defines the maximum pulse energy or average power that a mirror can handle before it starts losing its reflective properties or gets permanently damaged. 4. Angle of Incidence: The angle at which the laser beam strikes the surface of a mirror is known as an angle of incidence (AOI).

It’s crucial to consider AOI because the reflectivity of the mirror can vary with AOI. Some mirrors are designed to maintain high reflectivity across a wide range of AOIs, while others have a limited optimal AOI range. Ensure that the mirror you choose is suitable for your specific AOI requirements. 5. Size and Shape: Consider the size and shape of the laser mirror based on your application’s needs. Mirrors come in various shapes such as circular, rectangular, or custom-designed shapes.

.

Heeft u een Laserspiegel nodig en waarom?

Laserspiegels zijn een essentieel onderdeel van diverse toepassingen, variërend van wetenschappelijk onderzoek tot medische behandelingen en industrieel gebruik. Deze gespecialiseerde spiegels worden gebruikt om laserstralen nauwkeurig te sturen, waardoor ze onmisbaar zijn in verschillende disciplines. Een van de belangrijkste toepassingen van laserspiegels is te vinden in de wetenschap. Wetenschappers maken gebruik van lasers om experimenten uit te voeren en fenomenen te bestuderen op het gebied van fysica, scheikunde en biologie. Laserspiegels worden gebruikt om de straal van een laser nauwkeurig te controleren en deze naar het gewenste doelwit te leiden. Dit maakt het mogelijk om experimenten uit te voeren met hoge precisie en reproduceerbaarheid. Een ander gebied waar laserspiegels cruciaal zijn, is de medische sector.

Laserchirurgie is tegenwoordig een veelvoorkomende procedure voor verschillende ingrepen, zoals oogcorrecties of cosmetische behandelingen. Laserspiegels helpen bij het richten en focussen van de laserstraal op specifieke delen van het lichaam, waardoor chirurgen nauwkeurige incisies kunnen maken zonder schade aan omliggend weefsel. Ook in de industrie worden laserspiegels veelvuldig gebruikt. Bijvoorbeeld in de materiaalbewerking, zoals snijden of graveren van metaal of kunststoffen. Laserspiegels zorgen ervoor dat de laserstraal precies wordt gericht op het te bewerken materiaal, waardoor een zeer nauwkeurig resultaat wordt verkregen. Dit is vooral belangrijk in de productie van elektronische componenten of precisie-instrumenten. Daarnaast worden laserspiegels ook gebruikt in communicatietechnologieën, zoals glasvezelnetwerken.

Die 7 Besten Laserspiegel im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 87 Experten]

1

MCWlaser 3PCS Si Laser Spiegel set Dia. 20mm Goldbeschichtetes Silizium CO2 Laser Reflective Mirrors Lens für CO2 Lasergravurschneiden 40W-400W

MCWlaser 3PCS Si Laser Spiegel set Dia. 20mm Goldbeschichtetes Sili...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Dit product is een hoogwaardige siliciumvergulde spiegel, ontworpen voor gebruik in CO2-lasersnijmachines en graveermachines. Met een diameter van 20 mm en een dikte van 3 mm, heeft het een vlakke vorm die zorgt voor nauwkeurige optische prestaties. De spiegel heeft uitstekende reflectie-eigenschappen met een transmissie van meer dan 99,2%. Dit zorgt voor een hoge werkzaamheid en efficiëntie bij het graveren en snijden van materialen.

Gemaakt met behulp van geavanceerde processen, zoals precisiesnijden, polijsten en slijpen, biedt deze spiegel uitzonderlijke optische eigenschappen en duurzaamheid. Het is een uitstekend alternatief voor de K9-spiegel voor K40 of andere 40W graveer- / snijmachines. Deze spiegel kan gebruikt worden met CO2-lasers met verschillende vermogensniveaus variërend van 40 W tot 400 W. Of u nu werkt met een lage of hoge vermogenslaser, deze spiegel zal voldoen aan uw behoeften op het gebied van gravure en snijden. Met zijn superieure kwaliteit en lange levensduur is deze siliciumvergulde spiegel de ideale keuze voor professionals die streven naar nauwkeurigheid en efficiëntie in hun lasergraveer- en snijtoepassingen.

Functies

 • Durchmesser: 20 mm/0,79 Zoll; Dicke: 3 mm/0,19 Zoll; Form: Ebene; Transmission (Hochreflektierend) >99,2 %
 • Guter Ersatz für den K9-Spiegel für K40 oder den anderen 40-W-Graveur / Cutter.
 • Hergestellt durch mehrere Prozesse; Hervorragende Beschichtungskunst, Präzisionsschneide-Polier- und Schleifprozesse, Hervorragende optische Eigenschaften, Hohe Arbeitseffizienz, Lange Lebensdauer.
 • Material: Silizium vergoldet
 • Es kann zum Gravieren und Schneiden von CO2-Lasern mit niedriger und hoher Leistung von 40 W / 50 W / 80 W / 100 W / 130 W / 150 W 200 W 300 W 400 W verwendet werden.
2

MCWlaser 3 STÜCKE K9 Glasspiegelbeschichtetes Gold Durchmesser: 25mm Für CO2 Laser Gravur Schneiden 40 Watt oder 50 Watt

MCWlaser 3 STÜCKE K9 Glasspiegelbeschichtetes Gold Durchmesser: 25...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze productbeschrijving gaat over een set van 3 K9 lasermirrors met de volgende specificaties: Diameter: 25mm/0.98″, Dikte: 3mm/0.19″, Gewicht: 220g/0.485lb. Deze lasermirrors zijn gemaakt van hoogwaardig K9 glas en hebben een goud gecoate reflectiviteit van meer dan 99,8%. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met een CO2 laser van 40-50W. Deze mirrors bieden uitstekende prestaties bij precisiesnijden, polijsten en slijpen. Ze hebben een superieure coating die zorgt voor optimale reflectie en minimaliseert het verlies van laserenergie.

Dit maakt ze zeer kosteneffectief in vergelijking met andere soortgelijke producten op de markt. Daarnaast hebben deze K9 lasermirrors een lange levensduur, wat betekent dat ze lang meegaan zonder aan kwaliteit in te boeten. Dit bespaart u tijd en geld omdat u minder vaak nieuwe mirrors hoeft aan te schaffen. Met deze lasermirrors kunt u rekenen op hoge werkefficiëntie dankzij hun nauwkeurige snijprestaties en optimale reflectie-eigenschappen. Ze verbeteren de algehele productiviteit en zorgen voor consistente resultaten bij uw laserwerkzaamheden. De set wordt geleverd met 3 stuks K9 lasermirrors, waardoor u voldoende mirrors heeft om verschillende taken uit te voeren of als reserveonderdelen te gebruiken.

Functies

 • Package includes 3pcs K9 laser mirror
 • Diameter: 25mm/0.98″ Thickness: 3mm/0.19″ Weight: 220g/0.485lb
 • Material: K9 glass, Gold Coated Reflectivity: >99.8%
 • Precision slicing;Polishing and grinding;Superb coating art;Cost effective;Long working life;High working efficiency.
 • Recommended power: 40-50W CO2 laser
3

MCWlaser Cu Kupfer CO2 Laser Spiegel reflexions Mirrors 3PCS Durchmesser: 25 mm für 10,6 um CO2-Hochleistungs-CO2-Lasergravur Schneidgravur/Cutter 80W bis 300W 10600nm

MCWlaser Cu Kupfer CO2 Laser Spiegel reflexions Mirrors 3PCS Durchm...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Onze CU/Kupfer is een hoogwaardig product dat ideaal is voor gebruik in absurde omgevingen. Het materiaal, sauerstofffreies Cu/Kupfer, zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met een diameter van 25mm/0,98 inch en een dikte van 3mm/0,12 inch heeft het een platte vorm die perfect geschikt is voor verschillende toepassingen. Met een doorlaatbaarheid van meer dan 99,9% biedt onze CU/Kupfer uitstekende optische eigenschappen en hoge werkefficiëntie. Dankzij geavanceerde productiemethoden en hoog reflectievermogen garandeert dit product optimale prestaties. Bovendien is het bestand tegen wrijving en heeft het een lange levensduur. Onze CU/Kupfer is ontworpen met de hoogste kwaliteit substraten en wordt vervaardigd volgens meerdere processen, waaronder precisie snijden, polijsten en slijpen.

Dit resulteert in superieure coatingkunst die perfect geschikt is voor CO2-lasergravures en -sneden. Vooral bij high-power CO2-lasers (80W-300W) levert dit materiaal uitstekende prestaties. Als je op zoek bent naar het beste materiaal voor jouw CO2-laserprojecten, dan is onze CU/Kupfer de ideale keuze. Het biedt niet alleen geweldige prestaties, maar ook langdurige duurzaamheid. Vertrouw op ons product om jou te helpen bij al je lasergravure- en snijbehoeften.

Functies

 • Fortschrittliche Herstellungsmethoden, hohes Reflexionsvermögen, Wischfestigkeit.
 • Material: Sauerstofffreies Cu/Kupfer.
 • Die CU / Kupfer ist das beste Material im Unterschied CO2 Laser Spiegel; Es kann für alle CO2-Laser-Gravur und Schneiden, vor allem für High-Power-CO2-Laser (80W-300W) verwendet werden, Es weist eine hervorragende Leistung auf.
 • Angepasst an die Arbeit in abscheulichen Umgebung; Höchste Qualität Substrate; Hergestellt durch mehrere Prozesse; Superb Beschichtung Kunst, Präzision Schneiden Polieren und Schleifen Prozesse, hervorragende optische Eigenschaften, hohe Arbeitseffizienz, lange Lebensdauer.
 • Durchmesser: 25mm/0,98 Zoll; Dicke: 3mm/0,12 Zoll; Form: Ebene;Durchlässigkeit: >99,9%.
4

MCWlaser CO2 Laser Spiegel MO Reflection Reflektor Mirrors 3PCS Dia:20mm Molybdän Mirror für CO2 Lasergravur Schneidemaschine

MCWlaser CO2 Laser Spiegel MO Reflection Reflektor Mirrors 3PCS Dia...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Dit product is gemaakt van hoogwaardig Mo / Molybdeen materiaal en heeft een diameter van 20 mm / 0,79 inch en een dikte van 3 mm / 0,12 inch. De vorm is vlak en de doorlaatbaarheid is meer dan 99,2%. Dankzij precisiesnijden, polijsten en slijpen processen heeft het product een ongecoat, extreem harde oppervlakte die bestand is tegen vegen. Daarnaast beschikt het over uitstekende hittebestendigheid en kan het onder ruwe omstandigheden gebruikt worden.

Met de uitstekende optische eigenschappen zorgt dit product voor hoge werk-efficiëntie en een lange levensduur. Het is geschikt voor CO2-lasers met vermogens variërend van 40W tot 200W. Dit product kan gebruikt worden voor graveren en snijden met CO2-lasers. Kortom, dit veelzijdige product biedt uitzonderlijke prestaties voor verschillende toepassingen met CO2-lasers.

Functies

 • Durchmesser: 20mm/0,79 Zoll; Dicke: 3mm/0,12 Zoll; Form: Ebene; Durchlässigkeit: >99,2%
 • Präzisionsschneiden Polieren und Schleifen Prozesse; Unbeschichtete, extrem harte Oberfläche, Widerstand zu wischen; Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit; Anpassen an die Arbeit unter rauen Umgebung; Ausgezeichnete optische Eigenschaften, hohe Arbeitseffizienz, lange Lebensdauer.
 • Es kann zum Gravieren und Schneiden von CO2-Lasern verwendet werden.
 • Material: Mo / Molybdän
 • Es ist gut für 40W/50W/80W/100W/130W/150W/180W/200W CO2-Laser.
5

MCWlaser 18mm PVD ZnSe CO2 Laser Fokuslinse Lens für CO2 10600nm 10,6um Lasergravierer/Fräser Durchmesser: 18mm FL: 2 Zoll oder 50,8mm

MCWlaser 18mm PVD ZnSe CO2 Laser Fokuslinse Lens für CO2 10600nm 1...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Dit product is een hoogwaardig PVD ZnSe-kristalmateriaal uit China. Het heeft een diameter van 18 mm / 0,71 inch, een brandpuntsafstand van 50,8 mm / 2 inch en een dikte van 2,2-2,3 mm. Met een lichtdoorlatendheid van ≥99,5% biedt dit kristal uitstekende optische eigenschappen en hoge werkprestaties. Het kristal is voorzien van een dubbellaagse vaste coating om het verlies van de laser te verminderen.

Dit zorgt voor wrijvingsbestendigheid en verlengt de levensduur van het product. Bovendien is het kristal onderworpen aan precisiesnijden, polijsten en slijpprocessen voor optimale prestaties. Dit product heeft ook een hoge temperatuurbestendigheid tegen lasers en is geschikt voor gebruik met CO2-laserkoppen, lasergraveermachines en snijmachines. Het kan worden toegepast in DIY CO2-lasersystemen. Geschikt voor laservermogens tussen 30W-100W en met uitstekende prestaties voor CO2-lasers met een golflengte van 10600 nm /10.6 μm. Met zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoge efficiëntie is dit kristalmateriaal de perfecte keuze voor verschillende toepassingen in de laserindustrie.

Functies

 • Anwendung: Geeignet für 30W-100W CO2 Laser; Ausgezeichnete Leistung für CO2 Laser 10600nm 10.6um.
 • Material: Hochwertiges PVD ZnSe-Kristallmaterial aus China
 • Durchmesser:18mm/0.71 inch;Brennweite:50.8mm/2 inch;Dicke:2.2-2.3mm;Lichtdurchlässigkeit: ≥99.5%
 • Vorteil: Doppelseitige feste Beschichtung, um den Verlust des Lasers zu reduzieren,Wischfest,Verlängerte Lebensdauer,Präzisionsschneiden Polieren und Schleifen Prozesse,Hohe Temperatur Laser Widerstand,Ausgezeichnete optische Eigenschaften,Hohe Arbeitseffizienz.
 • Verwendung: Für CO2-Laserkopf, Lasergravierer und Schneidemaschine, DIY CO2-Lasersystem verwendet werden.
Zusammenhängende Posts::
6

MC POWER – Spiegel Werkzeug | Teleskop 16-70cm, Ø-Spiegel 50mm

MC POWER - Spiegel Werkzeug | Teleskop 16-70cm, Ø-Spiegel 50mm...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De Teleskop 16-70cm met een spiegel-diameter van 50mm is een geweldige optie voor zowel beginners als ervaren astronomen. Met zijn compacte formaat en verstelbare lengte van 16 tot 70 cm, is dit telescoopmodel uiterst draagbaar en gemakkelijk mee te nemen naar verschillende locaties. De belangrijkste eigenschap van deze telescoop is de indrukwekkende spiegel met een diameter van 50mm. Deze hoogwaardige spiegel zorgt voor heldere en gedetailleerde beelden van de hemellichamen die je wilt observeren. Of het nu gaat om planeten, sterrenclusters of zelfs verre nevels, deze telescoop biedt uitstekende prestaties en onthult de schoonheid van het heelal. Dankzij de verstelbare lengte kun je gemakkelijk inzoomen op specifieke objecten of genieten van bredere panoramische uitzichten.

Met een eenvoudig draaimechanisme kun je de gewenste vergroting selecteren, variërend van lage vergroting voor bredere beelden tot hogere vergroting voor meer detail waarnemingen. De Teleskop 16-70cm wordt geleverd met een stevig statief dat stabiliteit garandeert tijdens het observeren. Het statief kan eenvoudig worden aangepast aan jouw ideale kijkhoogte, wat zorgt voor comfortabel gebruik zonder vermoeidheid. Of je nu een beginner bent die geïnteresseerd is in astronomie of een ervaren liefhebber die op zoek is naar draagbaarheid en veelzijdigheid, de Teleskop 16-70cm met een spiegel-diameter van 50mm biedt het allemaal. Klaar om je te laten onderdompelen in de prachtige wereld van ons universum.

Functies

 • Spiegel-Durchmesser 50mm
 • Teleskop 16-70cm
7

CO2 RESIONQI Laserlinse, Durchmesser: 0,71″/18mm FL 2″/50,8mm Laserspiegel, CO2 Laser Brennweite für CO2 Lasergravur, Schneidemaschine 40W-150W

CO2 RESIONQI Laserlinse, Durchmesser: 0,71 18mm FL 2 50,8mm Laser...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De PRESIONQI PVD CO2 Laserlinse is een hoogwaardige lens die speciaal is ontworpen voor snijmachines met CO2-lasergravure. Met een diameter van 0,71 inch / 18 mm en een brandpuntsafstand van 2 inch / 50,8 mm, biedt deze lens uitstekende prestaties en nauwkeurigheid. Deze laserlens is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een PVD-coating (Physical Vapor Deposition) om de levensduur te verlengen en de optische prestaties te verbeteren. Het PVD-proces zorgt voor een hoge reflectiviteit en minimaliseert de kans op vervorming of schade aan de lens. Met de PRESIONQI PVD CO2 Laserlinse kunt u uw snij- en graveerwerkzaamheden naar een hoger niveau tillen.

De lens zorgt voor een scherpere focus van het laserlicht, waardoor u nauwkeurige en gedetailleerde sneden kunt maken. Bovendien minimaliseert het gebruik van deze lens de verstrooiing van laserenergie, wat resulteert in efficiënter gebruik van vermogen en betere snijsnelheden. Of u nu professioneel gebruik maakt van lasersnijden of gewoon uw hobby wilt verbeteren, de PRESIONQI PVD CO2 Laserlinse is een onmisbaar accessoire voor uw snijmachine met CO2-lasergravure. Investeer in kwaliteit en precisie met deze hoogwaardige lens.

Functies

 • PRESIONQI PVD CO2 Laserlinse, Durchmesser: 0,71″/18mm FL 2″ / 50,8mm Laserspiegel, CO2 Laser Brennweite für Schneidemaschine mit CO2 Lasergravur

Beste Laserspiegelmerken

About the author

Walter R

Walter R