Packmaterialien

Die 10 Besten Plastikpolsterblasen im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 26 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Welkom bij ons blog over het beste plastic verpakkingsmateriaal: ‘Bestes Plastikpolsterblasen’! Of je nu een bedrijfseigenaar bent die op zoek is naar de meest effectieve en veilige manier om je producten te verzenden, of gewoon iemand die geïnteresseerd is in duurzame verpakkingsoplossingen, wij hebben alle informatie die je nodig hebt. In dit blog zullen we verschillende aspecten van plastic verpakkingsmaterialen bespreken, met de nadruk op luchtkussens. We zullen ingaan op hun voordelen ten opzichte van andere materialen, zoals karton of schuim, en delen waarom ze een populaire keuze zijn geworden voor veel bedrijven wereldwijd. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Plastic wordt vaak geassocieerd met negatieve milieu-effecten, maar er zijn innovatieve ontwikkelingen gaande om deze impact te verminderen. We zullen onderzoeken hoe fabrikanten werken aan het creëren van recyclebare en biologisch afbreekbare luchtkussens, evenals andere ecologische alternatieven. Of je nu nieuwsgierig bent naar de efficiëntie van luchtkussens bij het beschermen van kwetsbare producten tijdens transport, of simpelweg geïnteresseerd bent in hoe de industrie evolueert om milieuvriendelijker te worden, ons blog zal je informeren en inspireren. Blijf op de hoogte van onze toekomstige berichten terwijl we dieper ingaan op de wereld van plastic verpakkingsmateriaal en ontdekken hoe het beste plastic luchtkussensysteem kan bijdragen aan jouw bedrijf of levensstijl.

Führung

Bestes Plastikpolsterblasen : Eine vollständige Kaufberatung

Titel: Best Plastikpolsterblasen: Een complete koopgids Introductie: Het kopen van de juiste plastikpolsterblasen kan een uitdagende taak zijn, vooral als je niet bekend bent met het product. Met zoveel opties op de markt is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat je een aankoop doet. In deze blogpost bieden we een complete koopgids voor de beste plastikpolsterblasen, zodat je de juiste keuze kunt maken en waar voor je geld krijgt. 1. Ken je behoeften: Voordat je begint met zoeken naar plastikpolsterblasen, moet je duidelijk weten waarvoor je ze nodig hebt. Zijn ze bedoeld voor verpakking of bescherming tijdens transport? Moeten ze bestand zijn tegen bepaalde temperaturen of omstandigheden? Door je behoeften in kaart te brengen, kun je gerichter zoeken naar geschikte opties. 2.

Kwaliteit en duurzaamheid: De kwaliteit van plastikpolsterblasen varieert sterk tussen verschillende merken en fabrikanten. Het is belangrijk om te investeren in hoogwaardige producten die lang meegaan en goede prestaties leveren. Controleer de materiaalkwaliteit, dikte en weerstand tegen scheuren om er zeker van te zijn dat ze aan jouw eisen voldoen. 3. Grootte en type: Plastikpolsterblasen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en types, zoals rollen, zakjes of individuele luchtkussens.

Overweeg hoeveel en welk formaat je nodig hebt, afhankelijk van de aard van je verpakkingsbehoeften. Rollen zijn handig voor grotere volumes, terwijl individuele luchtkussens nauwkeuriger kunnen worden gebruikt voor kleine of kwetsbare items. 4. Toepassingen: Denk na over de verschillende toepassingen waarvoor je plastikpolsterblasen wilt gebruiken.

Was ist Plastikpolsterblasen?

Wat is Plastikpolsterblasen? Als je nog nooit van Plastikpolsterblasen hebt gehoord, ben je niet de enige. Deze term is namelijk afkomstig uit het Duits en wordt niet vaak gebruikt in het Engels. Maar laat me je helpen om te begrijpen wat het betekent. Plastikpolsterblasen is een samengesteld woord dat kan worden opgedeeld in drie delen: ”plastik”, ”polster” en ”blasen”. Laten we deze delen eens apart bekijken. ”Plastik” verwijst naar plastic, het materiaal dat veel voorkomt in ons dagelijks leven. Het wordt gebruikt voor allerlei producten, van verpakkingen tot huishoudelijke artikelen en speelgoed. ”Polster” betekent kussen of vulling.

Denk aan een zachte laag die wordt toegevoegd aan een stoel of bank om extra comfort te bieden. ”Blasen” is de Duitse term voor blazen, zoals bijvoorbeeld lucht blazen in een ballon. Wanneer we deze drie delen combineren, kunnen we concluderen dat Plastikpolsterblasen verwijst naar het proces waarbij lucht wordt geblazen in plastic om een kussen-achtig effect te creëren. Dit kan worden toegepast op verschillende producten zoals verpakkingsmateriaal, beschermhoezen of zelfs speelgoed. Het gebruik van Plastikpolsterblasen heeft verschillende voordelen. Het biedt bijvoorbeeld extra bescherming voor fragiele items tijdens transport of opslag. Daarnaast kan het ook zorgen voor een betere isolatie, bijvoorbeeld in verpakkingsmateriaal voor voedsel. Een bekend voorbeeld van Plastikpolsterblasen is de luchtkussenfolie die vaak wordt gebruikt om breekbare items in te pakken. Deze folie bestaat uit een reeks met lucht gevulde plastic bubbels die fungeren als kussentjes en bescherming bieden tegen schokken en stoten.

Warum sollten Sie ein gutes Plastikpolsterblasen kaufen?

Why should you buy a good Plastikpolsterblasen? If you are in the packaging industry, then you must be familiar with the importance of protective packaging materials. One such material that is widely used is Plastikpolsterblasen, also known as plastic bubble wrap. This versatile product has become an essential item for packaging fragile and delicate items due to its numerous benefits. Firstly, a good quality Plastikpolsterblasen provides excellent cushioning and protection. It consists of air-filled bubbles that act as shock absorbers, preventing damage during transportation or storage. When fragile items are wrapped in bubble wrap, the bubbles create a protective layer around them, minimizing the risk of breakage or scratches.

This is particularly important when shipping delicate items like electronic devices, glassware, or artwork. Secondly, Plastikpolsterblasen is lightweight yet strong. Its lightweight nature makes it cost-effective for shipping purposes as it adds minimal weight to the package. At the same time, it offers high strength and durability that ensures the safety of your goods throughout their journey. The bubbles are designed to withstand pressure and provide optimal cushioning even under heavy loads. Another significant advantage of using a good Plastikpolsterblasen is its versatility. It comes in various sizes and formats – rolls, bags, sheets – making it suitable for packaging items of all shapes and sizes.

Whether you need to protect small fragile objects or large appliances, there will always be a suitable bubble wrap option available. Furthermore, bubble wrap offers excellent insulation properties. The air-filled bubbles create a thermal barrier that helps maintain stable temperatures inside packages during transportation. This can be especially useful when shipping perishable goods or temperature-sensitive products such as medicines or food items. Additionally, using bubble wrap demonstrates your commitment towards sustainability and environmental responsibility. Many manufacturers now produce eco-friendly options made from recycled materials or biodegradable plastics that reduce carbon footprint. By opting for a good quality Plastikpolsterblasen, you contribute to reducing plastic waste and promoting a greener future. In conclusion, investing in a good Plastikpolsterblasen is highly beneficial for anyone involved in the packaging industry or shipping delicate items.

Its cushioning properties, lightweight yet strong composition, versatility, insulation capabilities, and eco-friendly options make it an ideal choice for protecting your goods during transit.

Verschillende soorten Plastikpolsterblasen

Different types of Plastikpolsterblasen Plastikpolsterblasen, also known as air pillows or air cushions, are a popular packaging material used to protect fragile items during shipping and transportation. They are made from plastic films that are sealed together to create small air-filled pockets. These air cushions provide excellent cushioning and shock absorption, ensuring that your valuable items reach their destination safely. There are several different types of Plastikpolsterblasen available in the market today, each with its own unique characteristics and benefits. Let’s take a closer look at some of these variations: 1. Standard air pillows: These are the most common type of Plastikpolsterblasen available.

They come in various sizes and thicknesses to accommodate different packaging needs. Standard air pillows offer good protection against shocks and vibrations during transit. 2. Bubble wrap air cushions: This type combines two popular packaging materials – bubble wrap and air pillows. It features a layer of bubble wrap on one side and an inflated air pillow on the other side, providing double protection for delicate items. 3. Perforated air pillows: Designed for convenience, perforated air pillows come in a roll with pre-cut perforations between each pocket.

This allows you to tear off individual sections easily without the need for scissors or knives. Perforated air pillows are ideal for high-volume packaging operations where speed and efficiency are essential. 4. Anti-static air cushions: When shipping electronic devices or sensitive components, it is crucial to prevent static electricity from damaging them. Anti-static Plastikpolsterblasen are specially formulated with additives that dissipate static charges, ensuring safe transportation of electrostatic-sensitive items. 5. Recycled/eco-friendly options: As environmental concerns continue to grow, many companies now offer eco-friendly alternatives for packaging materials like Plastikpolsterblasen.

These recycled options use post-consumer plastics or biodegradable materials, reducing their impact on the environment. 6. Customizable air pillows: Some manufacturers offer customizable Plastikpolsterblasen, allowing you to print your company logo or other branding elements directly on the cushions. This not only adds a professional touch to your packaging but also helps with brand recognition. Regardless of the type of Plastikpolsterblase you choose, it is essential to ensure that they are properly inflated before use. Over-inflating can lead to bursting, while under-inflating may compromise the cushioning effect.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Plastikpolsterblasen

Als je op zoek bent naar een Plastikpolsterblasen (ook wel bekend als een plastic luchtbed), zijn er verschillende functies waar je rekening mee moet houden voordat je er een koopt. Deze functies kunnen het verschil maken in termen van comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken om te overwegen bij het kopen van een Plastikpolsterblasen: 1. Materiaal: Het materiaal van het luchtbed is belangrijk omdat het invloed heeft op zowel het comfort als de duurzaamheid ervan. Kies voor een luchtbed gemaakt van stevig PVC-materiaal dat bestand is tegen lekken en scheuren.

Daarnaast moet het materiaal ook zacht aanvoelen om op te liggen. 2. Afmetingen: De afmetingen van het luchtbed zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte en hoeveel mensen erop moeten kunnen slapen. Meet de beschikbare ruimte in je tent of slaapkamer en kies vervolgens een luchtbed met de juiste afmetingen. 3. Gewichtscapaciteit: Controleer altijd de maximale gewichtscapaciteit van het luchtbed voordat je erop gaat liggen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het bed niet doorzakt of scheurt onder jouw gewicht. 4.

Ingebouwde pomp: Sommige Plastikpolsterblasen worden geleverd met een ingebouwde pomp, terwijl andere externe pompen vereisen. Een ingebouwde pomp kan handig zijn omdat deze gemakkelijk te gebruiken is en je niet apart een pomp hoeft aan te schaffen. Zorg ervoor dat de pomp snel opblaast en leegloopt, zodat je niet te lang hoeft te wachten voordat het bed klaar is voor gebruik. 5. Comfortniveaus: Controleer of het luchtbed verschillende comfortinstellingen heeft, zoals een verstelbare hardheid.

Hoe kies je de juiste Plastikpolsterblasen?

How to choose the right Plastikpolsterblasen? If you are in the packaging industry or have ever shipped fragile items, you must be familiar with Plastikpolsterblasen. These plastic bubble wraps provide excellent protection for delicate objects during transportation, preventing damage and ensuring that your goods arrive safely at their destination. However, with so many options available in the market, choosing the right Plastikpolsterblasen can be overwhelming. To help you make an informed decision, here are some factors to consider: 1. Size: The size of the bubbles is an essential factor to consider. Smaller bubbles offer more cushioning and shock absorption but may not be suitable for larger items.

Larger bubbles are ideal for bigger products but may lack sufficient protection for smaller objects. Consider the size of your items and choose a bubble wrap with appropriate bubble sizes accordingly. 2. Thickness: The thickness of the bubble wrap determines its durability and protective abilities. Thicker wraps provide better cushioning against impacts, while thinner ones may not offer adequate protection for fragile items. Assess the fragility of your goods and select a bubble wrap with an appropriate thickness to ensure maximum safety. 3.

Material: Bubble wraps are made from various materials such as polyethylene or polypropylene. Polyethylene is more commonly used due to its excellent shock resistance and flexibility. However, if you need additional features like moisture resistance or static control, consider opting for specialty materials designed for specific purposes. 4. Perforation: Some bubble wraps come with perforations at regular intervals, allowing you to tear off small sections easily without needing any cutting tools. This feature can be convenient when packing multiple items individually or in smaller quantities.

However, if you prefer continuous rolls without perforations, there are options available as well. 5. Environmental considerations: In recent years, there has been growing concern about environmental sustainability and reducing plastic waste. If eco-friendliness is a priority for you, look for bubble wraps made from recycled materials or those that are biodegradable. These options help minimize your ecological footprint while still providing the necessary protection for your goods. 6. Quantity and cost: Assess your packaging needs and determine how much bubble wrap you require.

Consider purchasing in bulk to take advantage of discounts and save costs in the long run.

Heeft u een Plastikpolsterblasen nodig en waarom?

Titel: Wie heeft ”Plastikpolsterblasen” nodig? Introductie: In de wereld van verpakkingen en bescherming zijn er talloze opties om ervoor te zorgen dat producten veilig kunnen worden verzonden en geleverd. Een van deze opties is het gebruik van ”Plastikpolsterblasen”, ook wel bekend als luchtkussenzakjes. Maar wie heeft ze eigenlijk nodig? In dit blogartikel gaan we dieper in op deze vraag en bekijken we de voordelen en toepassingen van ”Plastikpolsterblasen”. Bescherming tijdens verzending: Een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven ervoor kiezen om ”Plastikpolsterblasen” te gebruiken, is omdat ze een uitstekende bescherming bieden tijdens het transporteren van producten. De luchtkussenzakjes zijn gemaakt van sterke plastic materialen met kleine luchtbellen die fungeren als schokabsorberende kussentjes. Hierdoor blijven producten veilig op hun plaats tijdens het verzendproces, zelfs als het pakket wordt blootgesteld aan stoten of vallen. Kwetsbare items: ”Plastikpolsterblasen” zijn vooral nuttig voor het verpakken en beschermen van kwetsbare items zoals glaswerk, elektronica of keramiek.

Deze items hebben vaak extra bescherming nodig om breuk of schade te voorkomen tijdens transport. Het gebruik van luchtkussenzakjes kan de impact minimaliseren en ervoor zorgen dat deze delicate voorwerpen veilig aankomen op hun bestemming. Kostenbesparend: Naast het bieden van bescherming, kunnen ”Plastikpolsterblasen” ook kosteneffectief zijn voor bedrijven. Omdat ze licht van gewicht zijn, voegen ze minimale kosten toe aan het totaalgewicht van een pakket. Dit kan resulteren in lagere verzendkosten, vooral bij internationale verzendingen waarbij de kosten per kilogram vaak hoog zijn.

Die 10 Besten Plastikpolsterblasen im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 26 Experten]

1

100 St眉ck 10 cm x 15 cm wei脽e Schaumstoff-Verpackungsbeutel, Schaumstoff-Verpackung, Kissen-Beutel, Geschirr- und Glaswaren-Verpackungsbeutel f眉r Verpackung, Umzug, und Lagerzubeh枚r.

100 St眉ck 10 cm x 15 cm wei脽e Schaumstoff-Verpackungsbeutel, Sc...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Deze schuimzakjes zijn perfect voor het veilig verpakken van breekbare voorwerpen zoals glaswerk, servies en verzamelobjecten. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig schuimrubber dat zacht, glad en duurzaam is, waardoor ze niet gemakkelijk scheuren. Met een afmeting van 10 cm x 15 cm (lengte x breedte) en een bestelling van 100 stuks, bieden deze zakjes voldoende bescherming voor al uw verpakkingsbehoeften. Het brede toepassingsgebied van deze schuimzakjes maakt ze ideaal voor het verpakken van glazen containers, metalen onderdelen, plastic producten, bekers, porselein en andere voorwerpen. Ze houden uw items veilig tijdens transport of verzending om breuk te voorkomen. Naast hun duurzaamheid zijn deze lichtgewicht schuimzakjes ook flexibel en hebben ze uitstekende scheurweerstand en dempingseigenschappen. Het schuimmateriaal fungeert als een goede isolator en biedt warmtebestendigheid en hitteafdichting. Let op: internationale producten kunnen afwijken qua pasvorm, leeftijdsclassificaties en taalgebruik op het productlabel of in de instructies ten opzichte van lokale producten.

Functies

 • Langlebig und leicht im Gewicht: Die leichten Schaumstoffbeutel haben eine hervorragende St盲rke, Flexibilit盲t, Rei脽festigkeit und Sto脽d盲mpfung
 • Spezifikation: Farbe: Wei脽; Material: Schaumstoff; Gr枚脽e: 10 cm x 15 cm (L盲nge x Breite); Lieferumfang: 100 St眉ck pro Bestellung
 • Breiter Anwendungsbereich: Perfekt zum Verpacken von Glasbeh盲ltern, Metallteilen, Kunststoffprodukten, Tassen, Porzellan, Sammlerst眉cken und anderen Gegenst盲nden
 • Schaumstoff-Verpackungsmaterial ist ein guter Isolator, hat Hitzebest盲ndigkeit und Hitzeversiegelbarkeit.
 • International products have separate terms, are sold from abroad and may differ from local products, including fit, age ratings, and language of product, labeling or instructions.
 • Halten Sie sie vor Br眉chen w盲hrend des Transports oder Transports.
 • Diese Schaumstoffbeutel sind perfekt zum Verpacken von Geschirr, Glaswaren, Sch眉sseln und anderen zerbrechlichen Gegenst盲nden
 • Material: Aus importierten Rohstoffen, ungiftig, weich und glatt, langlebig und nicht leicht zu rei脽en.
2

Idena 10400 – Luftpolsterfolie für Versand-Sicherung, 40 cm x 10 m auf Rolle, 70 µ, transparent, 1 Stück

Idena 10400 - Luftpolsterfolie für Versand-Sicherung, 40 cm x 10 m...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze rol heeft een afmeting van ongeveer 40 cm x 10 m en is ideaal voor verpakkingsdoeleinden. Het biedt flexibele bescherming voor de inhoud en is doorstoß- en reißfest, wat betekent dat het bestand is tegen doorboren en scheuren. Met deze rol kunt u uw producten veilig verpakken zonder u zorgen te maken over schade tijdens het transport. Het fungeert als een betrouwbare dempende tussenlaag en opvulmateriaal, waardoor uw goederen beschermd blijven tegen stoten.

Functies

 • Flexibler Schutz für den Inhalt
 • Sichere stoßdämpfende Zwischenlage und Füllmaterial
 • Durchstoß- und reißfest
 • Maße ca 40 cm x 10 m
 • Auf Rolle ideal zum Verpacken
3

Atoke 100 Stück Schaumstoff-Blätter, Schutz für Blasen, Umzug, Folie, geeignet zum Schutz von Geschirr, Teller, Gläser, Möbel

Atoke 100 Stück Schaumstoff-Blätter, Schutz für Blasen, Umzug, F...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze productbeschrijving is voor een set van 100 schuimwikkelingen. Elke wikkeling heeft een afmeting van 30 cm x 30 cm x 1 mm. Deze wikkelingen zijn ideaal voor het beschermen van kwetsbare items tijdens transport of opslag. Het pakket wordt geleverd met een extra etiket waarop staat aangegeven dat de inhoud breekbaar is.

Dit zorgt ervoor dat iedereen die met het pakket werkt, op de hoogte is van de fragiele inhoud en er zorgvuldig mee omgaat. De schuimwikkelingen bieden een goede bescherming tegen stoten, krassen en andere vormen van schade. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig schuimmateriaal dat flexibel en veerkrachtig is. Met deze set van 100 stuks kunt u gemakkelijk meerdere items inpakken en veilig verzenden. Of u nu delicate glazen voorwerpen, elektronica of andere breekbare goederen wilt verzenden, deze schuimwikkelingen bieden de nodige bescherming. Voeg deze schuimwikkelingen toe aan uw verpakkingsmaterialen en verzend uw producten met vertrouwen, wetende dat ze goed beschermd zijn tegen mogelijke transportschade.

Functies

 • 100 Blatt Schaumstoffwickelung– Das Paket enthält 100Stück Schaumstoffpolsterungen in 30cm x 30cmx1mm,Inklusive zerbrechlichem Etikett
4

100 x AIRplus Luftkissen Luftpolsterkissen Füllmaterial Luftpolster Lufttaschen

100 x AIRplus Luftkissen Luftpolsterkissen Füllmaterial Luftpols...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

AIRplus Void is een co-extrusie folie die is gemaakt van drie lagen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te garanderen. De buitenste laag biedt een antislip oppervlak om bewegingen binnen de doos te voorkomen. De middelste laag heeft speciale hitteafdichtingseigenschappen om luchtontsnapping te voorkomen. AIRplus Void folie is geschikt voor snelle, veilige en schone opvulling van holtes.

Functies: kussen, opvullen en fixeren. Eigenschappen: Afmetingen (LxBxH) cm: ca. 20x10x4 Materiaal: LD-HD-folie Foliedikte: ca.

Functies

 • Funktionen: Polstern Ausfüllen Fixieren
 • Eigenschaften: Abmessungen (LxBxH) cm: ca.20x10x4 Material: LD-HD-Folie Folienstärke: ca 25 mµ stossdämpfend – formanpassend – mehrweg geringes Eigengewicht Liefermenge: frei wählbar
 • Die äußere Schicht bietet eine rutschfeste Oberfläche, um Bewegungen innerhalb des Kartons zu verhindern.
 • Die mittlere Schicht weist spezielle Heißsiegeleigenschaften auf, um ein Entweichen der Luft zu verhindern
 • AIRplus Void ist eine Co-Extrudierte Folie, die aus drei Schichten hergestellt wird, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
 • AIRplus Void Folie eignet sich für schnelle, sichere und saubere Hohlraumausfüllung.
5

triplast 90 x 145 mm Blase Umschlag – weiß (20 Stück)

triplast 90 x 145 mm Blase Umschlag – weiß (20 Stück)...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De Code: TP1 – A/000 – jl000 is een hoogwaardig product van triplast, dat wordt geleverd in een handige verpakking van 20 stuks. Deze envelop heeft een binnenmaat van 90 x 145 mm, waardoor het perfect is voor het verzenden van kleine en delicate voorwerpen. Wat deze envelop echt onderscheidt, is het gepolsterde blase-futter aan de binnenkant. Dit zorgt ervoor dat uw items veilig en beschermd blijven tijdens transport. Het blase-futter is ook voorzien van een gemakkelijk te gebruiken kleefstrip, waardoor het sluiten van de envelop snel en moeiteloos is. De afmetingen van de verpakking zijn slechts 1.0 x 1.0 x 1.0 centimeter, wat betekent dat dit product weinig ruimte inneemt en gemakkelijk opgeslagen kan worden wanneer het niet in gebruik is. Kies voor de Code: TP1 – A/000 – jl000 triplast enveloppen als u op zoek bent naar duurzaamheid, bescherming en gebruiksgemak bij het verzenden van uw waardevolle bezittingen of belangrijke documenten.

Functies

 • Gepolsterte Blase Futter mit leicht zu verwenden & Klebestreifen
 • Pack Von 20 triplast Markenartikel
 • Code: TP1 – A/000 – jl000, Innenmaß 90 x 145 mm
 • Abmessung des verpackung – 1.0 x 1.0 x 1.0 zentimeters
Zusammenhängende Posts::
6

STOBOK 120 Stk Liebe Luftblasenbeutel Luftpolsterfolie Tasche Packzettel Bubble-Out-Beutel für den Versand Luftblasenbeutel für Verpackungszwecke Beutel ausblasen Schaumpapier verdicken

STOBOK 120 Stk Liebe Luftblasenbeutel Luftpolsterfolie Tasche Packz...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Produktbeschreibung: Unsere Luftpolstertaschen sind die perfekte Lösung für das Verpacken von Schmuck, Schmuckstücken, Sammlerstücken und vielen anderen Anwendungen. Sie bestehen aus gut konstruierter, doppelwandiger Luftpolsterfolie, die Ihren Produkten einen effektiven Transportschutz bietet. Diese selbstdichtenden Taschen bestehen aus hochwertigem Material und sind langlebig sowie professionell verpackt.

Sie bieten eine zuverlässige Polsterung und eignen sich ideal für den Versand von empfindlichen Gegenständen. Unsere Luftpolstertaschen sind auch mit Blasenisolierung erhältlich. Dieses langlebige Verpackungsprodukt bietet zusätzlichen Polsterschutz und reduziert die Menge an benötigter Luftpolsterung. Mit unseren doppelwandigen Luftpolstertaschen erhalten Sie eine zuverlässige Verpackungslösung für Ihre wertvollen Artikel. Egal ob Schmuck, Schmuckstücke oder Sammlerstücke – diese Taschen bieten optimalen Schutz während des Transports. Investieren Sie in unsere hochwertigen Luftpolstertaschen und stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte sicher und unbeschädigt ihr Ziel erreichen.

Functies

 • diese luftpolstertaschen eignen sich für schmuck, schmuckstücke, sammlerstücke und viele andere anwendungen.
 • Luftpolstertaschen: doppelwandige polstertaschen
 • Luftpolstertaschen zum verpacken: diese luftpolstertaschen werden für schmuck, schmuckstücke, sammlerstücke und viele andere anwendungen verwendet.
 • die luftpolstertaschen bestehen aus hochwertigem material, sind langlebig und professionell verpackt.
 • Beutel: gut konstruierte luftpolsterfolie, die ihren produkten einen wirksamen transportschutz bietet.
 • Blasenisolierung: langlebiges verpackungsprodukt, das zuverlässigen polsterschutz bietet und ihre luftpolsterung senkt.
 • Doppelwandige luftpolstertaschen: selbstdichtende luftpolstertaschen
7

tiaomao11 50 Stück PE transparente Doppelfolie Kunststoff Umschläge stoßfest Verpackung Schaumstoff Verpackung Beutel Weiß Luftpolsterfolie Schutzfolie (10 x 15 cm)

tiaomao11 50 Stück PE transparente Doppelfolie Kunststoff Umschlä...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze hoogwaardige verpakkingsfolie kleine luchtkussenzakjes zijn perfect voor het veilig verzenden van delicate items. Gemaakt van duurzaam kunststof, bieden ze optimale bescherming tijdens het transport. De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten – 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 15 x 20 cm, 18 x 20 cm en 25 x 30 cm – waardoor er voor elke behoefte een passende maat beschikbaar is.

De witte kleur geeft een professionele uitstraling aan uw pakketten. Of u nu kleine elektronische apparaten of sieraden wilt versturen, deze luchtkussenzakjes zorgen ervoor dat uw producten onbeschadigd aankomen bij de ontvanger. Kies voor kwaliteit en bescherming met deze packfolie kleine luchtkussenzakjes!.

Functies

 • Farbe: Weiß.
 • Größe: 10 x 15 cm/10 x 20 cm/15 x 20 cm/18 x 20 cm/25 x 30 cm.
 • Material: Kunststoff.
 • Qualitativ hochwertig.
 • Packfolie kleine Luftpolstertaschen
8

triplast 90 x 145 mm Blase Umschlag – weiß (50 Stück)

triplast 90 x 145 mm Blase Umschlag – weiß (50 Stück)...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De TP1 – A/000 – jl000, Innenmaß 90 x 145 mm is een hoogwaardig product van triplast. Dit pakket bevat 50 stuks en is perfect voor het verzenden van kleine en delicate items. De envelop heeft een binnenmaat van 90 x 145 mm, wat voldoende ruimte biedt om verschillende producten veilig te verpakken. Het gebruik van triplast zorgt ervoor dat de envelop stevig en duurzaam is, waardoor maximale bescherming wordt geboden tijdens het verzendproces. Wat deze envelop echt onderscheidt, is het gepolsterde blaasvoering aan de binnenkant.

Deze voering beschermt je producten tegen krassen en stoten, waardoor ze in perfecte staat aankomen op hun bestemming. Daarnaast maakt de voering gebruik van een handige kleefstrip die gemakkelijk te gebruiken is. Hierdoor hoef je geen extra tape of lijm te gebruiken om de envelop te sluiten. Met de TP1 – A/000 – jl000 enveloppen ben je verzekerd van kwaliteit en gemak bij het verzenden van je items. Bescherm je waardevolle inhoud met deze hoogwaardige triplast enveloppen!.

Functies

 • Code: TP1 – A/000 – jl000, Innenmaß 90 x 145 mm
 • Pack Von 50 triplast Markenartikel
 • Gepolsterte Blase Futter mit leicht zu verwenden & Klebestreifen
9

STOBOK Versenden 100- Teilige Luftblasenbeutel Aufblasbare Luftverpackungsbeutel Filmluftkissen Luftpufferbeutel Blockieren Wrap- Beutel für Versand Und Verpackung (30 X 40 Cm)

STOBOK Versenden 100- Teilige Luftblasenbeutel Aufblasbare Luftverp...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Bescherm uw fragiele en waardevolle goederen tegen mogelijke schade met de opblaasbare schifffahrtsbeutel. Deze veelzijdige beutels zijn ideaal voor het beschermen van wijnflessen, glaswerk, fruit, cosmetica, rugzakken en nog veel meer! Dankzij de luchtblaasjes in de beutels bieden ze een effectieve bescherming tijdens het transport. U hoeft zich geen zorgen te maken over beschadigingen aan uw kostbare items. Deze luchtkussenzakken zijn eenvoudig in gebruik en verbeteren de efficiëntie van verpakking en verzending. Ze kunnen gemakkelijk worden opgeblazen om uw producten te omhullen en bieden een betrouwbare bescherming zonder extra gewicht toe te voegen aan uw pakket.

Bovendien zijn deze luchtblaas polybags lichtgewicht en duurzaam, waardoor ze een uitstekende vervanging zijn voor traditionele papieren vulling of grote rollen bubbeltjesplastic of schuim. U kunt dus genieten van dezelfde bescherming zonder het gedoe van zwaar materiëel. Het opblaasbare ontwerp van deze beutels zorgt ervoor dat u efficiënter kunt omgaan met opslagruimte en verlaagt uw kosten voor opslag. Wanneer u ze niet gebruikt, kunt u ze eenvoudig leeg laten lopen en compact opbergen. Kortom, met onze opblaasbare blazenbeutels beschermt u niet alleen uw kwetsbare goederen, maar verbetert u ook de verpakkings- en verzendefficiëntie. Ze zijn lichtgewicht, duurzaam en besparen ruimte, waardoor ze een ideale keuze zijn voor uw verpakkingsbehoeften.

Functies

 • Aufblasbare Schifffahrtsbeutel- für Weinflaschen, Glas, Obst, Kosmetik, Rucksack und vieles mehr!
 • Luftsäule- Einfach zu bedienen, verbessern Sie die Effizienz von Verpackungen und Versand.
 • Luftblasenbeutel- Schutz Ihrer zerbrechlichen und wertvollen Güter vor möglichen Schäden.
 • Aufblasbare Blasenbeutel- aufblasbares Design, sparen Sie effektiv Speicherplatz und senken die Lagerkosten.
 • Luftblasen Polybeutel- Leicht und langlebig, toll, Papier, große Brötchen von Blasen und Schaum zu ersetzen.
10

Blase Film, Stoßfest Blasenfilm, Anti-Unscharfer Papier, Luftkissenfilm dick, Blase-Tasche, Breite 30 cm * Länge 50m

Blase Film, Stoßfest Blasenfilm, Anti-Unscharfer Papier, Luftkisse...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Ons product is gemaakt van hoogwaardige PE-materialen, wat resulteert in een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. De boxicle is speciaal ontworpen met een diameter van 10 mm en een hoogte van 6 mm, waardoor het een hoge permeabiliteit heeft. Daarnaast heeft deze boxicle een array met hoge dichtheid, waardoor het bestand is tegen seismische activiteiten en vallen. Deze boxicle is volledig gevuld met bubbels, wat zorgt voor extra bescherming voor je waardevolle spullen tijdens transport. Het materiaal van de boxicle is zeer taai en robuust, waardoor je zonder zorgen kunt vervoeren. Een ander groot voordeel van deze boxicle is dat hij waterdicht en vochtbestendig is.

Je hoeft je geen zorgen te maken over nat worden of regenwater dat erin sijpelt. Deze boxicle is ook bestand tegen spetters water. Met verschillende breedtes beschikbaar (20 cm – 100 cm), biedt deze boxicle een ruime keuze aan specificaties om aan al je behoeften te voldoen. Kortom, onze boxicle biedt de perfecte oplossing voor veilig transporteren van diverse producten. Met zijn hoge kwaliteit, waterbestendigheid en variabele breedtes ben je verzekerd van een betrouwbare bescherming voor al je waardevolle spullen.

Functies

 • Hochwertige Auswahl, nimmt neue PE-Materialien, hohe Permeabilität an
 • Komplette Spezifikationen, 20 cm-100cm-Vielfalt der gewählten Breiten
 • Boxicle Full, Blasedurchmesser 10mm, Höhe 6mm, Array mit hoher Dichte
 • Seismischer Anti-Fall, voller Blasen, Zähigkeit, nicht einfach, Transport ist sorgenfrei
 • Wasserdicht, Feuchtigkeit, keine Angst vor nassem, regenwasserdichtem Anti-Spritzer

Beste Plastikpolsterblasenmerken

About the author

Walter R

Walter R