Self Service

Die 10 Besten Etikett im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 55 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Ben je op zoek naar de beste etiketten voor jouw producten? Zoek dan niet verder! In ons blog ‘Bestes Etikett’ delen we de nieuwste trends, tips en adviezen op het gebied van etikettering. Of je nu een klein bedrijf hebt of een grote onderneming runt, wij hebben alles wat je nodig hebt om jouw producten te laten opvallen in de drukke markt. Van ontwerp tot materiaalkeuze en printtechnieken, wij zorgen ervoor dat jouw etiketten er altijd professioneel uitzien en voldoen aan alle vereisten. Dus blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en verbeter je etiketteringsstrategie met ‘Bestes Etikett’!.

Führung

Bestes Etikett : Eine vollständige Kaufberatung

Best Etikett: A complete buying guide Choosing the right etikett, or label, for your products is crucial for effective branding and communication. Labels not only provide important information about the contents of a product but also serve as an opportunity to make a lasting impression on consumers. With so many options available in the market, finding the best etikett can be overwhelming. In this blog, we will guide you through the process of choosing the perfect etikett that meets your specific requirements. 1. Consider your product and target audience: Before diving into different label options, it is essential to understand your product and its target audience.

Different products require different types of labels. For example, if you are selling food items, you may need labels that adhere well to packaging materials and are resistant to moisture or oil. Understanding your target audience’s preferences will help you choose an etikett design that resonates with them. 2. Material selection: Labels come in various materials such as paper, plastic, vinyl, or fabric. Each material has its own unique characteristics and functions differently depending on the application.

Paper labels are cost-effective and suitable for dry surfaces but may not withstand exposure to water or other liquids. Plastic labels offer durability and resistance to moisture but might be more expensive than paper labels. Consider factors like budget, intended use, and environment when selecting the material for your etikett. 3. Adhesive strength: The adhesive used on an etikett determines how well it sticks to a surface. Depending on your requirements, you may need a label with permanent adhesive that cannot be easily removed or a removable adhesive that allows for repositioning without leaving residue behind.

Testing different adhesives on various surfaces before making a final decision can help ensure that your chosen etikett adheres properly. 4. Size and shape: The size and shape of an etikett play a significant role in catching consumers’ attention and conveying information effectively. Consider the available space on your product packaging and design a label that fits well without overwhelming the overall appearance. Additionally, think about the shape of your product and whether a standard rectangular label will suffice or if a custom die-cut shape would be more appropriate. 5. Design and branding: Your etikett is an opportunity to showcase your brand identity and leave a lasting impression on consumers.

Invest time in designing an eye-catching label that aligns with your brand’s aesthetics and values.

Was ist Etikett?

Etikett is een term die vaak wordt gebruikt in de context van sociale normen en gedrag. Het verwijst naar de regels en richtlijnen die bepalen wat als gepast wordt beschouwd in een bepaalde situatie of omgeving. Etikett gaat over het tonen van respect, beleefdheid en goede manieren. Etikett kan verschillende aspecten omvatten, zoals hoe je je kleedt, hoe je praat, hoe je je gedraagt ​​in sociale interacties en zelfs hoe je eet. Het is een manier om te laten zien dat we rekening houden met anderen en hun gevoelens. Het belang van etikett kan niet genoeg worden benadrukt. Het helpt bij het creëren van harmonie en wederzijds begrip tussen mensen.

Door de juiste etiquette te volgen, vermijden we potentieel ongemakkelijke situaties en misverstanden. Een goed voorbeeld van etikett is het gebruik van ”dank u wel” en ”alsjeblieft”. Dit zijn simpele woorden die laten zien dat we waardering hebben voor de hulp of vriendelijkheid die aan ons wordt getoond. Ze zijn een teken van respect en beleefdheid. Etikett speelt ook een rol bij formele gelegenheden zoals bruiloften, diners of zakelijke evenementen.

In deze situaties kunnen er specifieke regels gelden met betrekking tot kleding, tafelmanieren en gedrag. Het kennen en respecteren van deze regels toont dat we serieus genomen willen worden in dergelijke omgevingen. Hoewel etikett vaak geassocieerd wordt met oudere generaties, is het nog steeds relevant in de moderne samenleving. Het gaat niet alleen om het volgen van traditionele regels, maar ook om het aanpassen van ons gedrag aan verschillende sociale scenario’s. In de online wereld is er ook een vorm van etikett die bekend staat als ’netiquette’.

Warum sollten Sie ein gutes Etikett kaufen?

Why should you buy a good Etikett? When it comes to purchasing products, the packaging plays a significant role in attracting customers and conveying important information about the product. One crucial element of packaging is the etikett or label. While it may seem like a small detail, investing in a good-quality etikett can have several benefits for both consumers and businesses. First and foremost, a well-designed etikett enhances the overall aesthetic appeal of the product. Whether it’s food items, cosmetics, or household products, an eye-catching label can instantly grab attention and create a positive first impression. A visually appealing etikett not only makes the product stand out on store shelves but also communicates professionalism and quality. In addition to aesthetics, an informative etikett provides essential details about the product.

From ingredients and nutritional value for food items to usage instructions for skincare products, labels serve as a valuable source of information for consumers. With clear and concise labeling, customers can make informed decisions about their purchases based on their specific needs or preferences. Moreover, investing in a good-quality etikett demonstrates a commitment to sustainability. Many companies now opt for eco-friendly materials such as recycled paper or biodegradable adhesives when designing their labels. By choosing sustainable options, businesses contribute to reducing environmental impact while also appealing to environmentally conscious customers who prioritize green initiatives. Another advantage of buying a good etikett is its durability. Labels made from high-quality materials are less likely to peel off or fade over time due to exposure to various conditions such as moisture or sunlight.

This ensures that important information remains intact throughout the lifespan of the product. Furthermore, an attractive and well-made etikett can enhance brand recognition and loyalty. Consistency in design elements across different products helps establish brand identity and makes it easier for customers to identify products from their favorite brands quickly. This leads to increased trust in the quality of goods offered by that particular brand, potentially resulting in customer loyalty and repeat purchases. Lastly, a good etikett can also facilitate marketing and promotion efforts. Companies can use labels as an effective tool for showcasing product features or highlighting special offers or discounts. By incorporating eye-catching graphics or using creative designs, labels can capture attention and generate interest in the product among potential customers. In conclusion, buying a good etikett is a wise investment for both consumers and businesses.

Verschillende soorten Etikett

Etiketten spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om voedselproducten, kledingstukken of zelfs medicijnen, etiketten geven ons essentiële informatie over het product dat we willen kopen of gebruiken. Maar wist je dat er verschillende soorten etiketten zijn? In deze blog gaan we dieper in op de verschillende typen etiketten en hun toepassingen. 1. Papieren etiketten: Dit zijn de meest voorkomende soort etiketten die je kunt vinden. Ze worden gemaakt van papier en hebben meestal een kleeflaag aan de achterkant waarmee ze op verschillende oppervlakken kunnen worden bevestigd.

Papieren etiketten worden vaak gebruikt voor productverpakkingen, postverzending en adreslabels. 2. Kunststof etiketten: Deze etiketten zijn gemaakt van kunststof materialen zoals polyethyleen of polypropyleen. Ze zijn duurzaam en waterdicht, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik buitenshuis of op producten die aan vocht kunnen worden blootgesteld, zoals cosmetica of chemische producten. 3. Transparante etiketten: Zoals de naam al aangeeft, zijn transparante etiketten doorschijnend en kunnen ze worden gebruikt om een naadloze look te creëren wanneer ze op glas, plastic of andere transparante oppervlakken worden aangebracht. Deze etiketten zien er professioneel uit en laten het ontwerp van het product goed zien. 4.

Thermische etiketten: Thermische labels maken gebruik van warmte om de informatie op het etiket te printen. Ze hebben geen inkt nodig en zijn daardoor kosteneffectief en milieuvriendelijk. Thermische etiketten worden vaak gebruikt voor barcode-etikettering in de detailhandel of logistiek. 5. Verwijderbare etiketten: Deze etiketten zijn speciaal ontworpen om eenvoudig te kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Etikett

Features to Consider When Buying an Etikett When it comes to purchasing an etikett, or label printer, there are several important features that you should consider to ensure you make the right choice for your needs. Whether you need a label printer for your business or personal use, understanding these features will help you select a device that meets all your requirements. 1. Printing Technology: The printing technology used in an etikett is crucial as it determines the quality and durability of the labels produced. There are two main types of printing technologies: direct thermal and thermal transfer. Direct thermal printers use heat-sensitive paper and are ideal for short-term applications such as shipping labels.

On the other hand, thermal transfer printers use ribbons to create long-lasting labels suitable for product labeling or asset tracking. 2. Resolution: The resolution of the etikett printer refers to the number of dots per inch (dpi) it can produce. Higher dpi results in crisper and more detailed prints. If you need to print small text or intricate graphics, opt for a higher resolution printer. 3. Print Speed: Consider how quickly you need your labels printed when choosing an etikett printer.

Print speed is usually measured in inches per second (ips). If time is of the essence, look for a printer with a higher print speed to prevent any delays in your workflow. 4. Connectivity Options: Ensure that the etikett printer offers connectivity options that suit your requirements. USB connectivity is standard on most devices but verify if it also supports Ethernet or wireless connection options like Bluetooth or Wi-Fi if necessary. 5. Label Size Compatibility: Check the maximum and minimum label sizes supported by the etikett printer before making a purchase decision.

Some printers may be limited in their range of label sizes, so it’s essential to choose one that accommodates your specific needs. 6. Software Compatibility: The software compatibility of an etikett printer determines ease of use and the range of features available. Ensure that the printer is compatible with popular label design software, such as ZebraDesigner or Bartender, to simplify label creation and customization. 7. Durability: Consider the durability of the etikett printer. If you need a device for heavy-duty usage or challenging environments, opt for a rugged model that can withstand harsh conditions. 8.

Cost: Lastly, consider your budget when purchasing an etikett printer.

Hoe kies je de juiste Etikett?

Het kiezen van het juiste etiket kan een uitdagende taak zijn, vooral als je geen ervaring hebt met etiketten. Of je nu op zoek bent naar etiketten voor persoonlijk gebruik of voor je bedrijf, er zijn verschillende factoren waarmee je rekening moet houden om de juiste keuze te maken. In deze blogpost delen we enkele belangrijke tips om je te helpen het juiste etiket te kiezen. 1. Doel van het etiket: Het eerste wat je moet bepalen is het doel van het etiket. Gaat het om adresetiketten voor persoonlijke postverzending? Of heb je professionele productetiketten nodig voor jouw bedrijf? Door het doel van het etiket te definiëren, kun je gerichter zoeken en de juiste opties overwegen. 2.

Etikettendesign: Het ontwerp van de etiketten speelt een cruciale rol bij het maken van de juiste keuze. Overweeg welke informatie of afbeeldingen je op het etiket wilt hebben en zorg ervoor dat dit past bij jouw doelen en behoeften. Als je bijvoorbeeld productetiketten wilt maken, kies dan voor een ontwerp dat aansluit bij jouw merkidentiteit en dat aantrekkelijk is voor potentiële klanten. 3. Etikettengrootte: De grootte van het etiket is ook belangrijk om in gedachten te houden tijdens het selectieproces.

Meet nauwkeurig de plaats waarop je de etiketten wilt aanbrengen en zorg ervoor dat de gekozen grootte daarbij past. Een te klein of te groot etiket kan er slordig uitzien en het gewenste effect verminderen. 4. Materiaal van het etiket: Er zijn verschillende materialen beschikbaar voor etiketten, zoals papier, vinyl en polyester. Overweeg waar je de etiketten wilt gebruiken om het juiste materiaal te kiezen.

Heeft u een Etikett nodig en waarom?

Wie heeft er eigenlijk etiketten nodig? Deze vraag kan voor verschillende interpretaties zorgen. Laten we eens kijken naar de verschillende situaties waarin mensen of bedrijven baat kunnen hebben bij het gebruik van etiketten. Allereerst zijn er natuurlijk bedrijven die producten produceren en verkopen. Of het nu gaat om voedingsmiddelen, cosmetica, kleding of elektronica, vrijwel elk product heeft een etiket nodig. Het etiket bevat belangrijke informatie zoals de naam van het product, ingrediëntenlijst, houdbaarheidsdatum en instructies voor gebruik. Etiketten helpen consumenten om geïnformeerde keuzes te maken en zorgen ervoor dat ze weten wat ze kopen. Maar niet alleen producenten hebben baat bij etiketten.

Ook consumenten kunnen profiteren van het gebruik van etiketten. Denk bijvoorbeeld aan mensen met allergieën of dieetbeperkingen. Door de ingrediëntenlijst op een etiket te lezen, kunnen zij controleren of een product veilig is om te consumeren. Daarnaast kunnen ook mensen die bepaalde waarden nastreven, zoals vegetariërs of veganisten, door middel van etiketten gemakkelijker geschikte producten vinden die voldoen aan hun eisen. Ook in de logistieke sector zijn etiketten onmisbaar.

Bij het verzenden en ontvangen van pakketten is het essentieel dat deze correct gelabeld worden met de juiste adressering en trackinginformatie. Dit helpt bij een efficiënte verwerking en bezorging van de pakketten. Zonder etiketten zou het een chaos zijn in de logistieke wereld. Daarnaast kunnen ook organisaties en evenementen profiteren van het gebruik van etiketten. Bij conferenties, beurzen of netwerkevenementen kunnen etiketten met namen en functies op kleding of badges ervoor zorgen dat mensen elkaar gemakkelijker kunnen identificeren en contact kunnen leggen.

Die 10 Besten Etikett im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 55 Experten]

1

600 Stück 38x19mm Etiketten Selbstklebend zum Beschriften, Universal Aufkleber Etiketten Haushaltsetiketten Tiefkühletiketten Adressetiketten für Flaschen, Aktenordner, Glasboxen, Schule, Büro, Küche

600 Stück 38x19mm Etiketten Selbstklebend zum Beschriften, Univers...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Onze hoogwaardige etikettenstickers zijn gemaakt van standaard papier en lijm, die milieuvriendelijk, duurzaam, stevig en niet vervormbaar zijn. Ze hebben een goede hechting. In één pakket ontvangt u 15 stickers met in totaal 600 etiketten, waarvan er 40 op elke sticker zitten. Dit is ruim voldoende voor dagelijks gebruik.

De grootte van de etiketten is 13x38mm. Deze etiketten hebben een sterke kleefkracht, waardoor ze gemakkelijk te bevestigen zijn op papier, hout, plastic en de meeste vlakke oppervlakken. Ze blijven stevig zitten en vallen niet snel af. Het matte ontwerp van de stickers maakt het schrijven met een balpen, potlood of marker erg gemakkelijk en zorgt ervoor dat de inhoud duidelijk leesbaar is. Deze veelzijdige etiketten zijn ideaal voor gebruik in gezinnen en kantoren. Ze kunnen worden gebruikt voor lades, mappen, opbergdozen, kruidenpotten, laboratoriumreageerbuizen en nog veel meer toepassingen. Met onze etikettenstickers kunt u uw spullen georganiseerd houden en overzicht creëren in uw huis of kantoor. Bestel ze nu en geniet van de vele voordelen die ze bieden!.

Functies

 • Starke Klebrigkeit: Die starke Klebrigkeit des Etiketts macht es einfach, auf Papier, Holz, Kunststoff und den meisten flachen Oberflächen zu befestigen, und es ist nicht einfach, es fallen zu lassen.
 • Breites Einsatzspektrum: Etiketten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich ideal für Familien und Büros
 • Lieferumfang: 15 Aufkleber, 40 Etiketten auf jedem Aufkleber, 600 Etiketten insgesamt, genug für den täglichen Gebrauch
 • Hochwertige Materialien: Diese Etikettenaufkleber bestehen aus Standardpapier und Klebstoff, die umweltfreundlich, langlebig, fest und nicht verformt sind und eine gute Haftung haben.
 • Einfach zu Schreiben: Die matte Oberflächengestaltung eignet sich sehr gut zum Schreiben mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker und der Inhalt ist klar.
 • Etikettengröße 13x38mm.
 • Sie eignen sich für Schubladen, Ordner, Aufbewahrungsboxen, Gewürzdosen, Laborreagenzdosen usw.
2

HAKACC 100 Stk. Geschenkanhänger Kraftpapier Etiketten Tags Kraftpapier Anhänger Rechteck mit Jute-Schnur für Hochzeit Geschenke

HAKACC 100 Stk. Geschenkanhänger Kraftpapier Etiketten Tags Kraftp...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschrijving: Het pakket bevat 100 rechthoekige geschenklabels, elk voorzien van jutekoord. Deze labels zijn perfect om cadeaus te personaliseren en een speciale touch toe te voegen aan elke gelegenheid. De afmetingen van de labels zijn 7 cm x 4 cm, wat een praktische en handzame grootte is. Ze kunnen gemakkelijk worden bevestigd aan geschenken of andere items met behulp van het bijgeleverde jutekoord. De geschenklabels zijn gemaakt van hoogwaardig kraftpapier, wat zorgt voor duurzaamheid en een mooie uitstraling. Elk label heeft ook een rond gat dat machinaal is geperst, waardoor het eenvoudig is om het jutekoord vast te binden. Naast gebruik als geschenklabel kunnen deze etiketten veel verschillende toepassingen hebben. Ze kunnen worden gebruikt als kledinglabels, prijskaartjes, bedankbriefjes, woordkaarten voor studenten, bladwijzers, taarttoppers, wensbomen, liefdesbrieven, feestetiketten en nog veel meer.

De mogelijkheden zijn eindeloos! Met hun mooie vorm en hoogwaardige afwerking voegen deze geschenklabels een vleugje stijl toe aan al uw kunst- en ambachtelijke projecten. Of u nu bezig bent met scrapbooking, bagagelabels maakt of kaarten ontwerpt; deze labels zijn de perfecte finishing touch. Kortom, dit pakket met rechthoekige geschenklabels is veelzijdig in gebruik en van hoge kwaliteit. Het is een must-have voor iedereen die graag een persoonlijk tintje toevoegt aan hun cadeaus, ambachtelijke projecten of andere items. Bestel nu en laat uw creativiteit de vrije loop!.

Functies

 • Es gibt ein Rund Loch, die haben wir mit Maschine gepresst, kann man einfach Schnur zubinden.
 • AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN – 7 cm x 4 cm.
 • SCHÖNE FORM – Die Geschenkraftanhänger haben eine schöne Form, sowie eine praktische Größe.
 • PAKET BEINHÄLT – 100stk
 • rechteck Geschenkanhänger, jede mit Jute-Schnur.
 • HOCHWERTIGE VERARBEITUNG – Die Geschenkanhänger sind aus gute Kraftpapier hergestellt
 • BREITE VERWENDUNG – Die Etiketten sind perfekt für weihnachtsgeschenke, Kleidung Schilder, Preisetiketten, danke Anmerkungen, Schüler Wörter Karten, Lesezeichen-Tags, Kuchendeckel, Wunsch Bäume, danke Anmerkungen, Liebesbriefe, Party Etikett, DIY Deko, Zierate des Sammelalbums, Kofferanhänger Tags, Karte oder andere kunsthandwerkliche Projekte gewendet usw.
3

GOTH Perhk 600 Stück Etiketten Selbstklebend, 38 x 19 mm Universal Klebeetiketten Adressetiketten Haushaltsetiketten Tiefkühletiketten für Büro Küche und Marmelade

GOTH Perhk 600 Stück Etiketten Selbstklebend, 38 x 19 mm Universal...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Deze set bevat 15 vellen witte etikettenstickers, in totaal 600 stickers, genoeg voor dagelijks gebruik. Elk klein rechthoekig stickerlabel heeft een afmeting van 19 x 38 mm. Deze etikettenstickers zijn gemaakt van standaard papier en lijm. Ze zijn niet giftig, geurloos en duurzaam. Ze vervormen niet, scheuren niet en vallen niet gemakkelijk af. Ze zijn eenvoudig te gebruiken dankzij de zelfklevende achterkant. Je kunt ze gemakkelijk van het vel halen en op de meeste oppervlakken plakken.

Het matte ontwerp van het oppervlak is perfect om met balpennen, potloden of markers op te schrijven. Deze etikettenstickers hebben een breed scala aan toepassingen in het dagelijks leven. Ze kunnen thuis, op kantoor, op school, in winkels, op verkooprekken, in nagelsalons enzovoort worden gebruikt. Ze zijn geschikt voor het labelen van laden, dossiermappen, opbergdozen, laboratoriumreageerbuizen of voor gebruik in andere containers om inhoud te identificeren. We bieden een garantie van 30 dagen geld-terug-service aan alle klanten. Klanten kunnen retourneren en een teruggave ontvangen als de aankoop om welke reden dan ook niet bevredigend is. Je loopt geen risico om het eens te proberen!.

Functies

 • verwendet werden
 • ♔ Breite Anwendung: Breite Anwendung im täglichen Leben, kann zu Hause, im Büro, in der Schule, in Geschäften, in Verkaufsregalen, im Nagelstudio usw
 • ♔ Garantie: Alle Kunden haben eine 30 Tage Geld-zurück-Bedienung
 • Geeignet zum Beschriften von Schubladen, Aktenordnern, Aufbewahrungsboxen, Laborreagenzgläsern oder zur Verwendung in anderen Behältern zur Identifizierung von Inhalten und so weiter
 • ♔ Einfach zu bedienen: Selbstklebende Etiketten, leicht abzuziehen und auf den meisten Oberflächen leicht zu kleben
 • Das matte Oberflächendesign eignet sich hervorragend zum Schreiben mit Kugelschreibern, Bleistiften oder Markern
 • Du hast kein Risiko, es zu versuchen
 • ♔ Lieferinhalt: 15 Blatt weiße Etikettenaufkleber, insgesamt 600 Etiketten, genug für den täglichen Gebrauch
 • Jede kleine rechteckige Aufkleberetikettengröße beträgt 19 x 38 mm
 • ♔ Material: Diese Etikettenaufkleber bestehen aus Standardpapier und -kleber, sind ungiftig, geruchlos und langlebig, verformen sich nicht, reißen nicht oder fallen nicht leicht ab
 • Kunden können zurückkehren und eine Rückerstattung erhalten, wenn der Kauf aus irgendeinem Grund nicht zufriedenstellend ist
4

Adressetiketten, 25 Blatt, 70 x 36 mm, 24 Stück pro A4 Bogen, 600 Aufkleber, selbstklebend, bedruckbar, matt, blanko Adressaufkleber aus Papier, weiß

Adressetiketten, 25 Blatt, 70 x 36 mm, 24 Stück pro A4 Bogen, 600 ...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De HERMA PREMIUM-etiketten zijn perfect voor het afdrukken van professionele en scherpe resultaten. Met de TÜV-certificering bent u verzekerd van een probleemloze en haarscherpe print, dankzij de extreem hoge helderheid. De etiketten zijn voorzien van een veiligheidsrand en hebben een optimale vlakligging, waardoor uw printerdrum en rollen beschermd worden tegen kleefresten.

Dit zorgt voor een langere levensduur van uw apparatuur. Daarnaast zijn deze etiketten milieuvriendelijk en duurzaam. De lijm die gebruikt wordt is oplosmiddelvrij, het papier is chloorvrij gebleekt en het product is FSC-gecertificeerd. De HERMA PREMIUM-etiketten zijn geschikt voor gebruik in laserprinters, inkjet-/inktjetprinters, kopieermachines en kunnen ook met de hand worden beschreven. Ze worden geleverd in een set van 600 stuks op DIN A4-formaat (7 x 3,6 cm), verdeeld over 25 vellen met elk 24 etiketten. Deze etiketten zijn ideaal om te gebruiken met INTERNETMARKE zonder adres / met motief.

Functies

 • Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage schützt Druckertrommel und Walzen vor Klebstoffresten
 • TÜV Zertifizierung garantiert staufreies und konturenscharfes Druckergebnis dank extrem hohem Weißegrad
 • Umweltschonend und nachhaltig: lösemittelfreier Haftkleber, chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert
 • Geeignet für INTERNETMARKE ohne Anschrift / mit Motiv
 • Ideal für alle Laserdrucker, Inkjet- / Tintenstrahldrucker, Kopierer und zum Beschriften von Hand
 • Lieferumfang: 600 x HERMA PREMIUM Etiketten, DIN A4 Format, 7 x 3,6 cm, rechteckig, weiss (25 Blatt je 24 Etiketten)
5

24 Stück/Blatt, 25 Blatt – Etiketten Selbstklebend, Klebeetiketten zum Bedrucken, Adressetiketten Adressaufkleber A4 (70 x 36mm)

24 Stück Blatt, 25 Blatt - Etiketten Selbstklebend, Klebeetiketten...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze productbeschrijving is voor een pakket van 25 vellen met in totaal 600 stickers. De stickers hebben een witte matte afwerking, vergelijkbaar met schrijfpapier. Ze kunnen worden beschreven met pennen, potloden en markers. Ook zijn ze perfect om te printen met inkjet- en laserprinters.

Elk vel heeft de standaardafmeting van DIN A4 (297 x 210 mm) en bevat 24 stickers per vel. Elke sticker meet 70 x 36 mm. Bij aankoop van dit pakket ontvangt u ook PDF- en Microsoft Word-afdruksjablonen om het printproces te vergemakkelijken. Met deze verpakking krijgt u dus in totaal 600 stickers die geschikt zijn voor verschillende toepassingen, zoals etikettering, organisatie of creatieve projecten. Of u nu thuis werkt, op kantoor bent of gewoon uw persoonlijke spullen wilt labelen, deze stickers bieden een handige oplossing. Bestel vandaag nog dit pakket van hoogwaardige stickers en geniet van hun veelzijdigheid en gebruiksgemak!.

Functies

 • PDF- und Microsoft Word-Druckvorlagen werden bereitgestellt.
 • Ähnlich wie Schreibpapier
 • DIN A4 (297 x 210 mm)
 • 600 Aufkleber.
 • 24 Aufkleber pro Blatt (70 x 36 mm)
 • 25 Blatt
 • Schreiben Sie mit Stiften, Bleistiften und Markern.
 • Perfekt zum Drucken mit Tintenstrahl- und Laserdruckern.
 • Weiße matte Oberfläche
Zusammenhängende Posts::
6

KONAMO1000 Selbstklebende Etiketten (6cm x 3cm) weiß | zum beschriften | universelle Klebeetiketten für Haushalt Küche und Büro

KONAMO1000 Selbstklebende Etiketten (6cm x 3cm) weiß | zum beschri...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze veelzijdige en handige productbeschrijving is voor een item met de volgende afmetingen: 60mm x 30mm. Het is uitgerust met een speciale pen om gemakkelijk te kunnen beschriften en kan zelfs worden bedrukt met behulp van een printer. Daarnaast heeft het de unieke eigenschap dat het geschikt is om diepgevroren te worden, waardoor het perfect is voor gebruik in vriezers. Met dit product kunt u moeiteloos en efficiënt uw objecten organiseren en labelen, terwijl u tegelijkertijd geniet van maximale flexibiliteit en gebruiksgemak.

Functies

 • ️ tiefkühlgeeignet
 • 60mm x 30mm
 • zum Beschriften
 • bedruckbar
7

ZYNERY 3 Rollen 900 Stück Kraft paper selbstklebende Etiketten, Natur-Braun unregelmäßige Form Etiketten, Aufkleber zum beschriften handmade Aufkleber Klebeetiketten

ZYNERY 3 Rollen 900 Stück Kraft paper selbstklebende Etiketten, Na...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Productbeschrijving: Met deze set ontvangt u 3 rollen natuurbruine, onregelmatig gevormde zelfklevende etiketten. Elke rol bevat 300 vellen, in totaal dus 900 vellen. Elk etiket is verkrijgbaar in 6 verschillende vormen. Deze zelfklevende kruidenetiketten zijn gemaakt van hoogwaardig kraftpapier. Het materiaal is sterk en duurzaam, waardoor de etiketten niet gemakkelijk verslijten of scheuren. Ze blijven stevig vastzitten en vallen niet snel af. Het gebruik van deze etiketten is eenvoudig.

U hoeft alleen maar de tekst op het zelfklevende etiket te schrijven, het af te scheuren en op de gewenste plaats te plakken. Deze lege voedseletiketten zijn perfect geschikt voor cadeauverpakkingen, enveloppen, kruidendozen voor in de keuken, voorraaddozen, koffie, thee, jam, glazen flessen en meer. Ze zijn geschikt voor elke vorm van decoratie of fles. Wij streven naar een uitstekende klantenservice. Mocht u niet tevreden zijn met het product, neem dan gerust contact met ons op. Wij bieden u een gratis after-sales service aan.

Functies

 • Sie erhalten3 Rollen naturbrauner, unregelmäßig geformter, selbstklebender Etiketten, je 300 Blatt, insgesamt 900 Blatt, Jede Aufkleberrolle ist in 6 verschiedenen Formen erhältlich
 • hochwertiges MaterialDie Gewürzetiketten selbstklebend bestehen aus hochwertigem Kraftpapier, das stark und langlebig ist und nicht leicht zu tragen und zu reißen ist, Langlebig und stabil selbstklebend, fällt nicht leicht ab
 • Einfach zu verwendenSie müssen nur den Text auf das selbstklebende etiketten schreiben, das Etikett abreißen und an der gewünschten Stelle kleben
 • Breites EinsatzspektrumDie leeren Lebensmittelaufkleber eignen sich perfekt für Geschenkverpackungen, Umschläge, Gewürzdosen für die Küche, Vorratsbehälter, Kaffee, Tee, Marmelade, Glasflaschen usw
 • KundendienstWenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind, können Sie sich gerne an uns wenden
 • Wir bieten Ihnen einen kostenlosen After-Sales-Service
 • und eignen sich für jede Art von Dekoration / Flasche
8

TopStick 8717 Universal Etiketten, 100 Blatt, 105 x 148 mm, 4 Stück pro A4 Bogen, 400 Aufkleber, selbstklebend, bedruckbar, blanko Versandetiketten aus Papier für Laser / Inkjet Drucker, weiß

TopStick 8717 Universal Etiketten, 100 Blatt, 105 x 148 mm, 4 Stüc...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Diese hochwertigen und individuell beschriftbaren Etiketten sind perfekt für eine professionelle und bequeme Bedruckung im Büro oder Zuhause. Sie bieten eine rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage, um die Druckertrommel und Walzen vor Klebstoffresten zu schützen. Unsere Etiketten sind umweltschonend und nachhaltig hergestellt, da sie einen lösemittelfreien Haftkleber verwenden und chlorfrei gebleicht sind. Dadurch können Sie bedenkenlos unsere Produkte nutzen, ohne der Umwelt zu schaden. Die TopStick Etiketten eignen sich ideal für alle Laserdrucker, Inkjet- / Tintenstrahldrucker, Kopierer sowie zum Beschriften von Hand.

Sie erhalten insgesamt 400 Etiketten im DIN A4 Format mit den Maßen 10,5 x 14,8 cm. Jedes Blatt enthält 4 rechteckige weiße Etiketten. Mit unserem Lieferumfang haben Sie genügend Etiketten zur Verfügung, um Ihre Büroorganisation zu verbessern oder Ihre persönlichen Gegenstände zu kennzeichnen. Bestellen Sie jetzt unsere hochwertigen TopStick Etiketten und profitieren Sie von ihrer Qualität und Vielseitigkeit!.

Functies

 • Lieferumfang: 400 x TopStick Etiketten, DIN A4 Format, 10,5 x 14,8 cm, rechteckig, weiß (100 Blatt je 4 Etiketten)
 • Hochwertig und individuell beschriftbar für eine professionelle und bequeme Bedruckung für Büro und Zuhause
 • Ideal für alle Laserdrucker, Inkjet- / Tintenstrahldrucker, Kopierer und zum Beschriften von Hand
 • Umweltschonend und nachhaltig: lösemittelfreier Haftkleber und chlorfrei gebleicht
 • Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage schützt Druckertrommel und Walzen vor Klebstoffresten
9

1000 wasserdicht entfernbare Etiketten Selbstklebend Haushaltsetiketten,wasser und öldicht mit Perforationslinie für Lebensmittelbehälter, Gläser-, Speisekammerorganisation(2.5 x 5 cm)

1000 wasserdicht entfernbare Etiketten Selbstklebend Haushaltsetike...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschrijving: Deze premium kwaliteit etiketten zijn gemaakt van speciaal geproduceerd papier dat water- en oliebestendig is. Ze zijn duurzaam en scheuren niet gemakkelijk. De hoogwaardige lijm zorgt ervoor dat uw labels stevig blijven zitten op bevroren voedselverpakkingen en geen resten achterlaten. Met 1000 stuks op een rol zijn deze etiketten ideaal voor het organiseren van uw voorraadkast of keuken. Deze grote verpakking voldoet aan veel verschillende behoeften. Elk etiket heeft een afmeting van 2,5 x 5 cm, wat genoeg ruimte biedt om de datum, inhoud en korte instructies te schrijven. Het gebruiksgemak van deze etiketten is een groot pluspunt.

Het wordt aanbevolen om ze aan te brengen met een balpen of watervaste marker. Ze zijn gemakkelijk leesbaar en maken het identificeren van de inhoud eenvoudig. Bovendien zijn ze vaatwasserbestendig. Deze etiketten worden geleverd als rollen met een perforatielijn, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden verdeeld. Gewoon afpellen en opplakken waar u maar wilt – klaar! Ze hechten uitstekend aan voedselcontainers, plastic zakken en laten zich gemakkelijk verwijderen zonder residu achter te laten. Inbegrepen in de verpakking zijn 1000 blanco witte stickers op een rol. Met een afmeting van 2,5 x 5 cm zijn ze perfect voor verschillende opslagvolumes en doeleinden van ingrediënten.

Functies

 • Premium-Qualität: Aus speziell hergestelltem Papier, wasser- und ölfest; langlebig, zerreisst nicht leicht
 • Spülmaschinenfest.
 • Bequem und leicht lesbar, so ist der Inhalt leicht zu identifizieren
 • Leichte Verwendung: Das Auftragen mit einem Kugelschreiber oder wasserfesten Marker wird empfohlen
 • 1000 Stk
 • Einfache Verwendung: Lieferung als Rolle; mit Perforationslinie zum einfachen Verteilen
 • Jeder Aufkleber misst 2.5 x 5 cm
 • : Auf einer Rolle für Ihre Speise-/Speisekammer-Organisation
 • Jedes Etikett misst 2.5 x 5 cm
 • Abziehen und aufkleben, wo immer Sie wollen – fertig! Selbstklebende Aufkleber
 • Hochwertiger Kleber hält Ihre Beschriftung fest auf gefrorenen Lebensmittelverpackungen und hinterlässt keine Rückstände.
 • Eine Riesenpackung reicht für viele Anforderungen
 • Genug Platz zum Schreiben von Datum, Inhalt und Kurzanleitung.
 • Unbeschriftet und weiß
 • Enthalten: 1000 Stück auf einer Rolle
 • Perfekt für unterschiedliche Lagervolumen und Verwendungszwecke von Zutaten.
 • Haftet hervorragend auf Lebensmittelbehältern sowie Plastiktüten und lässt sich leicht rückstandsfrei ablösen.
10

10 Stück/Blatt, 25 Blatt, Etiketten Selbstklebend Bedruckbar Aufkleber A4 – 105 x 57 mm

10 Stück Blatt, 25 Blatt, Etiketten Selbstklebend Bedruckbar Aufkl...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschreibung: Unsere weißen matten Aufkleber bieten Ihnen die perfekte Möglichkeit, Ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Mit einer Oberfläche, die ähnlich wie Schreibpapier ist, können Sie problemlos mit Stiften, Bleistiften und Markern darauf schreiben. Diese Aufkleber eignen sich auch hervorragend zum Bedrucken mit Tintenstrahl- und Laserdruckern. Dank der DIN A4 Größe (297 x 210 mm) haben Sie genügend Platz für Ihr Design oder Ihre Nachricht.

Jedes Blatt enthält 10 Aufkleber mit den Maßen 105 x 57 mm. Um Ihnen den Druckvorgang zu erleichtern, stellen wir PDF- und Microsoft Word-Druckvorlagen zur Verfügung. So können Sie sicher sein, dass Ihr Design perfekt auf die Aufkleber passt. In einer Packung erhalten Sie insgesamt 25 Blatt, das bedeutet 250 hochwertige Aufkleber. Egal ob für den privaten Gebrauch oder für geschäftliche Zwecke – diese Aufkleber sind vielseitig einsetzbar und bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, alles zu markieren und zu kennzeichnen. Verleihen Sie Ihren Projekten einen professionellen Touch oder nutzen Sie sie als persönliches Dekorationselement – unsere weißen matten Aufkleber sind die ideale Lösung für alle Ihre Anforderungen!.

Functies

 • DIN A4 (297 x 210 mm)
 • Ähnlich wie Schreibpapier
 • Schreiben Sie mit Stiften, Bleistiften und Markern.
 • Weiße matte Oberfläche
 • PDF- und Microsoft Word-Druckvorlagen werden bereitgestellt.
 • 10 Aufkleber pro Blatt (105 x 57 mm)
 • 25 Blatt
 • 250 Aufkleber.
 • Perfekt zum Drucken mit Tintenstrahl- und Laserdruckern.

Beste Etikettmerken

About the author

Walter R

Walter R